Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Wybrane choroby nerek związane z pracą
 
Więcej
Ukryj
1
Gdański Uniwersytet Medyczny / Medical University of Gdansk, Gdańsk, Poland (Klinika Chorób Zawodowych, Metabolicznych i Wewnętrznych / Department of Occupational, Metabolic and Internal Diseases)
2
Uniwersytet Gdański/ University of Gdansk, Gdańsk, Poland (Katedra Biochemii/ Department of Biochemistry)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marcin Renke   

Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Chorób Zawodowych, Metabolicznych i Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
 
Med Pr 2015;66(4):583–593
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zakażenia, wysoka temperatura otoczenia i wiele toksycznych substancji mogą wywoływać uszkodzenie nerek. Dobrze znane jest występowanie ostrej niewydolności nerek w przebiegu chorób zawodowych, np. zatrucia ołowiem. Czynnikami związanymi z pracą może być spowodowana także przewlekła choroba nerek. W publikacji omówiono 3 przewlekłe nefropatie, w których przypadku związek z pracą został udowodniony. Kamica moczowa, nefropatia ołowicza i nefropatia krzemowa różnią się czynnikami ryzyka, jednak każda z tych chorób może prowadzić do rozwoju przewlekłej choroby nerek. Zapobieganie tym nefropatiom jest stosunkowo proste. Zasady ochrony przed toksycznym wpływem metali ciężkich i pyłu krzemionki są ściśle określone. W profilaktyce kamicy nerkowej najważniejsza jest prawidłowa podaż płynów. Poza zapewnieniem odpowiedniej ilości wody pitnej ważna jest edukacja narażonych pracowników i zapewnienie im wystarczającej liczby przerw w pracy. Med. Pr. 2015;66(4):583–593
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893