PRACA ORYGINALNA
Warunki akustyczne w pomieszczeniach biurowych open space – zastosowanie środków technicznych w typowym pomieszczeniu
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Warszawa, Poland (Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych / Department of Vibroacoustic Hazards)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Witold Mikulski   

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Data publikacji online: 08-03-2018
 
Med Pr 2018;69(2):153–165
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Hałas w pomieszczeniach biurowych open space nie przekracza poziomów dopuszczalnych ze względu na ochronę słuchu. Podstawowy jego negatywny wpływ na pracowników to utrudnienie w wykonywaniu pracy i uciążliwość. Aby zapewnić odpowiednie akustyczne warunki pracy w takich pomieszczeniach, należy stosować specjalne rozwiązania techniczne. Materiał i metody: W artykule opublikowanym w numerze 5. „Medycyny Pracy” 2016 oceniono pod względem warunków akustycznych typowe pomieszczenia biurowe open space. Żadne z tam rozpatrywanych pomieszczeń nie spełniało wszystkich kryteriów, dlatego w niniejszym artykule wybrano jedno pomieszczenie, a następnie zaproponowano różne rodzaje rozwiązań technicznych, których celem było sprawdzenie, czy uzyskanie odpowiednich akustycznych warunków pracy w pomieszczeniach open space jest możliwe. Akustyczną efektywność tych rozwiązań weryfikowano za pomocą symulacji cyfrowej programem ODEON. Przed zastosowaniem symulacji model sprawdzono metodą porównania wyników pomiarów i obliczeń. Wyniki: Uzyskanie odpowiednich wartości wszystkich ocenianych parametrów, przy wprowadzeniu sygnałów maskujących sygnał mowy, pozwala spełnić wszystkie przyjęte kryteria. Stosunkowo najłatwiej uzyskać odpowiedni czas pogłosu, tj. chłonność akustyczną. Dużo trudniejsze jest uzyskanie odpowiednich wartości parametrów oceny wyznaczanych z poziomu dźwięku A mowy. Największą trudnością jest zapewnienie odpowiednich wartości parametrów oceny wyznaczanych ze wskaźnika transmisji mowy (speech transmission index – STI). W ostatnim przypadku jest konieczne (poza adaptacją akustyczną) zastosowanie urządzeń maskujących sygnał mowy. Przeprowadzone badania wykazały techniczną możliwość uzyskania odpowiednich warunków akustycznych w pomieszczeniach open space. Wnioski: Jedną z głównych przyczyn skarg pracowników biurowych w pomieszczeniach open space są nieodpowiednie akustyczne warunki pracy. Dlatego należy stosować w tych pomieszczeniach specjalne rozwiązania techniczne – nie tylko dźwiękochłonne sufity podwieszane i wysokie ekrany akustyczne, ale również urządzenia maskujące mowę. Med. Pr. 2018;69(2):153–165
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893