0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Techniczne aspekty ekspozycji na pole magnetyczne ekstremalnie niskich częstotliwości (ELF) w badaniach biomedycznych

Paweł Bieńkowski 1  ,  
 
1
Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki, Politechnika Wrocławska / Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland (Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki, Pracownia Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego / Chair of Telecommunication and Teleinformatics, EM Environment Protection Lab)
2
Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Biofizyki / Faculty of Biology and Environmental Protection, Department of Biophysics)
Med Pr 2015;66(2):185–197
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Badania nad oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na organizmy żywe są istotnym elementem badań biofizycznych. Są to badania interdyscyplinarne, łączące nierozerwalnie biologię i medycynę z techniką wytwarzania i pomiaru pól elektromagnetycznych. Celem pracy jest analiza układów ekspozycyjnych pola magnetycznego ekstremalnie niskich częstotliwości w badaniach biomedycznych oraz metod pomiarów parametrów pola. Materiał i metody: Badaniom poddano 2 najpopularniejsze układy ekspozycyjne pola magnetycznego niskiej częstotliwości – solenoid i cewki Helmholtza. Przeprowadzono analizy teoretyczne i weryfikację pomiarową rozkładu pola w układach w celu oceny jednorodności pola. Zbadano również czynniki dodatkowe wpływające na ocenę biologicznych efektów ekspozycji – drgania i zmiany temperatury. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań przedstawiono analizę porównawczą solenoidów i cewek Helmholtza jako układów ekspozycyjnych pola magnetycznego oraz sformułowano wnioski dotyczące opisu warunków ekspozycji na pole magnetyczne. Wnioski: Autorzy podkreślają znaczenie świadomego doboru warunków ekspozycji i ich jednoznacznego opisu. Jest to podstawą odtworzenia warunków doświadczalnych oraz weryfikacji uzyskanych wyników. Med. Pr. 2015;66(2):185–197
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Paweł Bieńkowski   
Politechnika Wrocławska, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki, Pracownia Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893