Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Stres związany z pracą i wypalenie zawodowe u fizjoterapeutów – przegląd literatury
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Poland (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii / Ludwik Rydygier Collegium Medicum, Faculty of Health Sciences, Chair of Physiotherapy)
2
10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ / Military Clinical Hospital No. 10 with Polyclinic, Bydgoszcz, Poland (Klinika Rehabilitacji / Rehabilitation Clinic)
3
Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland (Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Laboratorium Neurokognitywne / Interdisciplinary Center for Modern Technologies, Neurocognitive Laboratory)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Emilia Mikołajewska   

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Klinika Rehabilitacji, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz
 
Med Pr 2014;65(5):693–701
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Badania dotyczące schorzeń przewlekłych i ich przyczyn u fizjoterapeutów wskazują, że stres związany z pracą i wypalenie zawodowe mogą mieć istotny, choć lekceważony wpływ na stan zdrowia i produktywność przedstawicieli tej grupy zawodowej. W artykule podjęto próbę podsumowania stanu aktualnej wiedzy na temat stresu i wypalenia związanych z pracą u fizjoterapeutów. Celem pracy jest ustalenie powiązania między ich przyczynami, skutkami oraz sposobami prewencji. Źródłem analizowanych publikacji były bazy danych PubMed, PEDro i Health Source: Nursing / Academic Edition. Pod uwagę wzięto badania opublikowane do połowy 2014 r. Publikacje pozwoliły określić związek między przyczynami, skutkami i sposobami prewencji stresu i wypalenia zawodowego u fizjoterapeutów. W oparciu o przedstawiony krytyczny przegląd literatury można stwierdzić, że konieczne jest wdrożenie strategii edukowania personelu zarządzającego i personelu medycznego w celu zmniejszenia częstości występowania objawów stresu i wypalenia zawodowego u fizjoterapeutów. Podkreślono, że większość z elementów ww. strategii wymaga jeszcze potwierdzenia w przyszłych badaniach.Med. Pr. 2014;65(5):693–701
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893