PRACA POGLĄDOWA
Problem narażenia pracowników stacji obsługi pojazdów na porażenie prądem z układu zapłonowego
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska / Warsaw University of Technology, Warszawa, Poland (Wydział Elektryczny / Faculty of Electrical Engineering)
2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk" / Non-Public Health Care Institution "Medyk", Kielce, Poland
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Bernard Fryśkowski   

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, pl. Politechniki, 00-661 Warszawa
 
Med Pr 2014;65(3):419–427
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Diagnostyka samochodowych układów zapłonowych stanowi szczególny rodzaj czynności z uwagi na obecność impulsów wysokiego napięcia sięgającego kilkudziesięciu kilowoltów. Z tego względu pracownicy stacji obsługi pojazdów, którzy mają kontakt z tego rodzaju układami, narażeni są na niebezpieczeństwo porażenia. Wartość energii wyładowania iskrowego samochodowych układów zapłonowych z reguły nie jest na tyle duża, żeby wskutek przepływu prądu rażenia wywołać fibrylację komór serca. Wśród kierowców i pracowników serwisów samochodowych są jednak osoby korzystające z elektronicznych stymulatorów serca wrażliwych na impulsy wysokiego napięcia. Problem oddziaływania wysokiego napięcia układów zapłonowych na organizm ludzki, w szczególności w przypadku wystąpienia porażenia, nie został jeszcze wyczerpująco zbadany. Z tego względu zagadnienie to opisano jedynie w niewielu publikacjach naukowych. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zagrożenie porażeniem elektrycznym ze strony samochodowego układu zapłonowego, szczególnie w odniesieniu do osób cierpiących na choroby serca. Wskazano i omówiono przykłady metod pozwalających zmniejszyć prawdopodobieństwo porażenia podczas prowadzenia diagnostyki silnika spalinowego o zapłonie iskrowym. Med. Pr. 2014;65(3):419–427
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893