Kup czasopismo
PRACA ORYGINALNA
Częstość występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą wśród fizjoterapeutów
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia (College of Applied Medical Sciences, Department of Rehabilitation Sciences, Rehabilitation Research Chair)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Zaheen Iqbal   

King Saud University, College of Applied Medical Sciences, Department of Rehabilitation Sciences, Riyadh 11433, Saudi Arabia
 
Med Pr 2015;66(4):459–469
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Zawody medyczne, takie jak stomatologia, pielęgniarstwo i fizjoterapia, są zaliczane do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą. Wyniki badań przeprowadzonych w tych grupach zawodowych mogą pomóc w sformułowaniu strategii zapobiegania, jednak nie opracowano ich dla fizjoterapeutów w Indiach. Materiał i metody: Przeprowadzono badanie kwestionariuszowe wśród 100 fizjoterapeutów w Delhi. Wyniki: W badaniu wzięło udział 75% respondentów. Aż 92% z nich wskazywało na występowanie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą po rozpoczęciu pracy w zawodzie fizykoterapeuty. Wpływają one na codzienne czynności, czasem nawet zmuszając respondentów do zmiany pracy. Specjalność zawodowa fizjoterapeuty, płeć, rodzaj mebli używanych w pracy i czas kontaktu z pacjentem są związane z rozwojem bólu (p < 0,05). Wnioski: Należy podkreślić rolę ergonomii i technik stosowanych w pracy z pacjentem w rozwoju dolegliwości bólowych związanych z pracą. Med. Pr. 2015;66(4):459–469
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893