PRACA ORYGINALNA
Potencjalny wpływ barwy filtrów w okularach chroniących przed olśnieniem słonecznym na wydzielanie melatoniny
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Warszawa, Poland (Zakład Ochron Osobistych / Department of Protective Equipment)
2
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku / Department of Ophthalmology and Visual Rehabilitation)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Grzegorz Owczarek   

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochron Osobistych, ul. Wierzbowa 48, 91-133 Łódź
Data publikacji online: 10-07-2017
 
Med Pr 2017;68(5):629–637
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: W pracy opisano metody wyznaczania współczynników przepuszczania promieniowania optycznego w zakresie widzialnym przez wybrane materiały stosowane jako filtry w okularach chroniących przed olśnieniem słonecznym. Materiał i metody: Dla 4 barw filtrów porównano współczynniki przepuszczania, które zostały zdefiniowane w odniesieniu do ilości światła przechodzącego przez filtr przy uwzględnieniu mechanizmu adaptacyjnego do widzenia dziennego i procesu hamowania wydzielania melatoniny. Wyniki: Wartości współczynników przepuszczania wyznaczono dla fal o długości 380–780 nm (zakres promieniowania widzialnego) i 425–560 nm (zakres promieniowania niebieskiego wpływający na proces hamowania wydzielania melatoniny). Wnioski: Zastosowanie okularów przeciwsłonecznych z filtrami o różnych barwach modyfikuje widmową charakterystykę przepuszczania (widmo) promieniowania widzialnego docierającego do oka (w tym promieniowania niebieskiego), w taki sposób, że może potencjalnie wpływać na przebieg procesu hamowania wydzielania melatoniny. Med. Pr. 2017;68(5):629–637
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893