Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Palenie papierosów w populacji osób czynnych zawodowo
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Zakład Medycyny Zapobiegawczej / Department of Preventive Medicine)
2
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland (Wydział Informatyki / Faculty of Computer Science and Information Technology)
3
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii / Department of Work Physiology and Ergonomics)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dorota Kaleta   

Zakład Medycyny Zapobiegawczej, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny, ul. Żeligowskiego 7/9, 90-752 Łódź
 
Med Pr 2013;64(3):359–371
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Palenie tytoniu przyczynia się do powstawania znaczących szkód zdrowotnych oraz generuje istotne koszty społeczne i ekonomiczne. Niniejsza praca przedstawia rozpowszechnienie palenia papierosów oraz analizę zależności między wybranymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi a codziennym paleniem tytoniu wśród osób aktywnych zawodowo. Materiał i metody: W niniejszej pracy wykorzystano dane dotyczące 2254 mężczyzn i 1666 kobiet czynnych zawodowo pochodzące z Globalnego Badania Używania Tytoniu (Global Adult Tobacco Survey - GATS). Wyniki: Wśród mężczyzn 37,3%, a wśród kobiet 28,2% badanych paliło regularnie papierosy. Regularne palenie tytoniu było związane z poziomem wykształcenia (u mężczyzn - podstawowe vs wyższe: OR = 3,2; 95% CI: 1,9-5,3; p < 0,001; zasadnicze vs wyższe: OR = 2,1; 95% CI: 1,5-3,0; p < 0,001; u kobiet - podstawowe vs wyższe: OR = 2,8; 95% CI: 1,4-5,5; p < 0,01; zasadnicze vs wyższe: OR = 1,9; 95% CI: 1,2-2,9; p < 0,01). Wiązało się także z wiekiem kobiet (40-49 lat vs 20-29 lat, OR = 1,64; 95% CI: 1,1-2,44; p < 0,01) i brakiem świadomości szkodliwości palenia (mężczyźni nieświadomi vs świadomi: OR = 2,9; 95% CI: 1,8-4,6; p < 0,01; kobiety nieświadome vs świadome: OR = 2,9; 95% CI: 1,5-5,7; p < 0,01). U ankietowanych, którzy deklarowali brak całkowitego zakazu palenia w miejscu pracy, ryzyko regularnego palenia papierosów było wielokrotnie wyższe w porównaniu z osobami deklarującymi obowiązywanie całkowitego zakazu palenia w tych miejscach. Wnioski: Konieczne są kompleksowe działania ograniczające rozpowszechnienie palenia wśród osób czynnych zawodowo. Med. Pr. 2013;64(3):359–371
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893