PRACA ORYGINALNA
Ocena wpływu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej na dolegliwości mięśniowo-szkieletowe u młodych osób
Anna Zwierzchowska 1, 2  
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach / The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Katowice, Poland (Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej / Department of Special Physical Education)
2
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach / University of Economics in Katowice, Katowice, Poland (Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu / The Physical Education and Sports Center)
3
Certyfikowana Klinika McKenzie w Tychach / Certified McKenzie Clinic, Tychy, Poland
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Zwierzchowska   

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej, ul. Mikołowska 72A, 40-066 Katowice
Data publikacji online: 20-09-2017
 
Med Pr 2018;69(1):29–36
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: W Polsce 85% ludności dorosłej zgłasza dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa, a 70–80% osób do 20. roku życia doświadczyło takich dolegliwości. Najczęstszą pierwotną przyczyną zapalnego bólu krzyża (ZBK) jest utrata lordozy lędźwiowej, która zapoczątkowuje zmiany w geometrii innych odcinków kręgosłupa i wpływa na ustawienie kończyn. Celem badania jest zweryfikowanie związku między głównymi krzywiznami kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej, tj. lordozą lędźwiową i kifozą piersiową, a dolegliwościami bólowymi w różnych częściach narządu ruchu w grupie 20-letnich osób u progu stabilizacji ontogenetycznej. Założono, że nadmierne wychylenie odcinka lędźwiowego i zwiększony dysbalans piersiowo-lędźwiowy jest czynnikiem sprzyjającym ZBK. Materiał i metody: Badaniami objęto 231 studentów I roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w wieku 19–21 lat (103 mężczyzn w wieku 19,5±0,8 roku i 128 kobiet w wieku 19,6±0,8 roku). Studenci wypełnili Kwestionariusz Dolegliwości Mięśniowo-Szkieletowych (Nordic Musculoskeletal Questionnaire – NMQ) w 2 wersjach: 7 dni (NMQ7) i 6 miesięcy (NMQ6). Wykorzystano plurimetr Rippsteina do pomiarów kąta kifozy piersiowej (thoracic kyphosis – KTH) i kąta lordozy lędźwiowej (KLL), przyjmując punkty odcięcia 30±5°. Wyniki: Zaobserwowano wysoką i bardzo wysoką korelację (r = 0,6 i r = 0,8, p < 0,05) między występowaniem dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa a plecami wklęsłymi, co może sugerować powiązanie tych objawów z większą lordozą lędźwiową. Wnioski: Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej mogą być predyktorem występowania dolegliwości bólowych. Wyniki badań wskazały na częstsze występowanie objawów bólowych u osób z większym kątem lordozy lędźwiowej. Med. Pr. 2018;69(1):29–36
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893