PRACA ORYGINALNA
Ocena środowiska pracy i poczucie zagrożenia a nasilenie stresu w pracy wysokiego ryzyka – propozycja interwencji organizacyjnej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski / University of Silesia, Katowice, Poland (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji / Faculty of Pedagogy and Psychology, Institute of Psychology, Work and Organizational Psychology Department)
2
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny / SWPS University of Social Sciences and Humanities, Katowice, Poland (Wydział Zamiejscowy w Katowicach, Zakład Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych / Faculty of Psychology, Department of Social and Organizational Behavior Psychology)
3
Politechnika Śląska / Silesian University of Technology, Gliwice, Poland (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych / University College of Social Sciences and Philologies)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marta Stasiła-Sieradzka   

Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji, ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice
Data publikacji online: 24-11-2017
 
Med Pr 2018;69(1):45–58
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Celem głównym badania było sprawdzenie, czy i w jakich wymiarach ocena środowiska pracy oraz poczucie zagrożenia wiążą się ze stresem odczuwanym w pracy w warunkach zagrożenia zdrowia i życia. Celem drugorzędnym była analiza tego problemu z perspektywy grupy zawodowej zatrudnionej w tej samej organizacji i wypracowanie praktycznych wskazówek dla konkretnego pracodawcy. Materiał i metody: Badaniami objęto 95 losowo wybranych pracowników wydziałów produkcyjnych w fabryce materiałów wybuchowych. Subiektywnej oceny pracy dokonano z wykorzystaniem Kwestionariusza Obszary Życia Zawodowego, który pozwala na ocenę funkcjonowania pracownika w środowisku pracy i rozpoznanie niezgodności między wymaganiami organizacji a potrzebami, aspiracjami i możliwościami badanego. Poczucie zagrożenia w pracy określono przy użyciu Kwestionariusza Poczucia Zagrożenia w Pracy, a nasilenie stresu – Skali Odczuwanego Stresu (Perceived Stress Scale – PSS-10). Wyniki: Obciążenie pracą i poczucie zagrożenia mają wpływ na stres odczuwany przez pracowników. Obciążenie pracą jest mediatorem relacji między poczuciem zagrożenia a stresem odczuwanym przez badanych. Wnioski: Na poziomie zarządzania procesem produkcyjnym w organizacji wskazane jest zmniejszanie negatywnego wpływu obciążenia fizycznego i psychicznego, w tym związanego z pośpiechem i niepewnością. Med. Pr. 2018;69(1):45–58
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893