0.416
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Ocena rentgenowskich aparatów stomatologicznych pod kątem narażenia pacjentów na promieniowanie jonizujące

Jerzy Olszewski 1  ,  
 
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Ochrony Radiologicznej / Department of Radiological Protection)
2
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz, Łódź, Poland (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego / Faculty of Physics and Applied Informatics, Department of Nuclear Physics and Radiation Safety)
Med Pr 2017;68(4):491–496
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Stosowanie w procedurach stomatologicznych promieniowania rentgenowskiego (rtg.) powoduje narażenie pacjenta na promieniowanie jonizujące. Wielkość tego narażenia zależy przede wszystkim od parametrów stosowanych przy prześwietleniu zęba. Celem badań było określenie wielkości dawek, na jakie narażeni są pacjenci, oraz ocena stanu technicznego aparatów rtg. Materiał i metody: Badaniami ankietowymi objęto 1700 gabinetów stomatologicznych. Ankiety odesłało 740 jednostek. Pomiary bezpośrednie wykonano w 100 gabinetach. Pomiary wykonano za pomocą detektorów termoluminescencyjnych i klisz rtg. Wyniki: W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że najczęściej stosowany czas ekspozycji wynosi 0,22±0,16 s. Średnia dawka wejściowa dla parametrów najczęściej stosowanych przez stomatologów to 1,7±1,4 mGy. Średnia wydajność lampy rtg. oszacowana na podstawie wykonanych ekspozycji wynosi 46,5±23,7 μGy/mAs. Wnioski: Jak wynika z przeprowadzonych badań, znakomita większość aparatów rtg. punktowych spełnia wymagania określone w przepisach. Med. Pr. 2017;68(4):491–496
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Jerzy Olszewski   
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zakład Ochrony Radiologicznej, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893