Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena obszaru słyszalności dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa emitowanego przez wózek jezdniowy
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Warszawa, Poland (Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych / Department of Vibroacoustic Hazards)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Rafał Młyński   

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
 
Med Pr 2015;66(2):173–184
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem badań była odpowiedź na pytanie, jaki jest obszar słyszalności dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa emitowanego przez wózek jezdniowy w środowisku pracy, w którym obecny jest hałas. Materiał i metody: Przeprowadzono badania poziomu ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez sygnalizator dźwiękowy wózka jezdniowego, w 12 kierunkach wokół wózka, w odległości od 2 do 10 m. Przeanalizowano, w których miejscach w otoczeniu wózka jezdniowego dźwiękowy sygnał bezpieczeństwa emitowany przez ten wózek, będzie mógł być prawidłowo odebrany (zgodnie z zaleceniami normy PN-EN ISO 7731). W analizie uwzględniono 2 rodzaje hałasu zakłócającego odbiór dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa. Wyniki: Wyznaczony obszar dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa w obecności jednego z rodzajów hałasu wynosi od około 2 do 8 m przed wózkiem oraz do około 3 m z obu stron wózka. Ponadto jest on słyszalny z tyłu wózka, w zakresie od około 1,5 do 10 m i od około 3 do 7 m, odpowiednio na prawo i lewo od osi wózka, z wyłączeniem rejonu bezpośrednio za wózkiem. Natomiast, w przypadku hałasu wysokoczęstotliwościowego, pomimo jego wyższego równoważnego poziomu dźwięku A (o 12,5 dB) obszar słyszalności nie różni się istotnie. Wnioski: Przedstawiony sposób analizy słyszalności dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa pozwolił na wyznaczenie obszarów tej słyszalności w przypadku sygnalizatora analizowanego wózka jezdniowego, w konkretnym środowisku pracy. Może on być w przyszłości zastosowany do oceny dowolnego dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa w środowisku pracy, w którym obecny jest hałas otoczenia. Analizowany przypadek pokazał, że możliwe jest występowanie sytuacji, kiedy stosowanie ochronników słuchu w miejscu pracy może nie mieć wpływu na obszar słyszalności dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa. Med. Pr. 2015;66(2):173–184
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893