Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Aktywność mięśni w trakcie intubacji dotchawiczej za pomocą 4 laryngoskopów (standardowego z łopatką Macintosha, Intubrite, TruView Evo2 i King Vision) – badanie porównawcze
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University of Lodz / Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Poland (Department of Emergency Medicine and Disaster Medicine / Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Tomasz Gaszyński   

Barlicki University Hospital, Chair of Anaesthesiology and Intensive Therapy, Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
 
Med Pr 2016;67(2):155–162
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Udana intubacja dotchawicza wymaga od wykonującego ją anestezjologa umiejętności i sprawności fizycznej. Ponieważ stanowi też duże obciążenie fizyczne, ergonomia stosowanych urządzeń ma znaczenie. Celem badania było porównanie 4 laryngoskopów i ocena aktywności wybranych mięśni kończyny górnej oraz satysfakcji i zmęczenia u osób wykonujących intubację za ich pomocą. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 13 anestezjologów z podobnym stażem pracy. Aktywność mięśni mierzono przy użyciu aparatu do elektromiografii (ElectroMyoGraphy – EMG) MyoPlus 2. Satysfakcję intubujących określono w wizualnej skali analogowej (Visual Analog Scale – VAS), a zmęczenie oceniono zmodyfikowaną skalą Borga. Wyniki: Najwyższą aktywność mięśni odnotowano w przypadku intubacji wykonywanej za pomocą laryngoskopu Intubrite, następnie standardowego z łopatką Mackintosha, dalej – TruView Evo2, a najniższą w przypadku wideolaryngoskopu King Vision. Różnice istotne statystycznie w aktywności mięśni odnotowano dla King Vision i pozostałych laryngoskopów (p < 0,05), natomiast między pozostałymi urządzeniami nie zaobserwowano istotnych różnic (p > 0,05). Najkrócej trwała intubacja przeprowadzana z użyciem standardowego laryngoskopu. Najwyżej satysfakcję z wykonanej pracy oceniali badani korzystający z King Vision, a najniższej w przypadku TruView Evo2. Największe zmęczenie powodował u badanych używany do intubacji laryngoskop Intubrite, a najmniejsze – King Vision. Wnioski: Najniższa aktywność mięśni, czyli najmniejsza siła, są konieczne do wykonania intubacji za pomocą laryngoskopu King Vision. Korzystanie z tego urządzenia sprawia także największą satysfakcję i powoduje najmniejsze zmęczenie. Z kolei najwyższa aktywność mięśni i największy wysiłek są potrzebne do intubacji za pomocą Intubrite. Med. Pr. 2016;67(2):155–162
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893