LIST DO REDAKCJI
List do Redakcji (27 czerwca 2017) dotyczący artykułu „Czynniki wpływające na poziom narażenia personelu medycznego podczas zabiegów ortopedycznych pod kontrolą fluoroskopii”
Ewa Pasieka 1  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku / University Clinical Hospital in Bialystok, Białystok, Poland (Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością w obszarze Radiologii i Medycyny Nuklearnej / Management Representative for Quality in Radiology and Nuclear Medicine)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ewa Pasieka   

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością w obszarze Radiologii i Medycyny Nuklearnej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, Polska
 
Med Pr 2018;69(1):109–111
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893