Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Używanie biocydów w gospodarstwie domowym i sposoby zabezpieczania się przed nimi wśród ludności wiejskiej w południowych Indiach – studium społeczności lokalnej
 
Więcej
Ukryj
1
Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, India (Department of Preventive and Social Medicine)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Palanivel Chinnakali   

Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Department of Preventive and Social Medicine, Dhanvantri Nagar, 605006 Puducherry, India
 
Med Pr 2016;67(5):599–604
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Pestycydy używane w gospodarstwach domowych (biocydy) są powszechnie stosowane do zwalczania chorób przenoszonych przez wektory. Narażenie na biocydy jest źródłem różnorodnych zagrożeń dla ludzkiego zdrowia. Brakuje danych dotyczących rozpowszechnienia używania biocydów, sposobów ich przechowywania i stosowania środków ochrony osobistej w wiejskich gospodarstwach domowych w południowych Indiach. Materiał i metody: Badanie przekrojowe przeprowadzono wśród społeczności lokalnej z 416 wiejskich gospodarstw w Puducherry (terytorium związkowe) w Indiach. Dane dotyczące częstości stosowania biocydów w gospodarstwach domowych, sposobów ich przechowywania i zabezpieczania się przed nimi zebrano z wykorzystaniem wcześniej przetestowanego kwestionariusza. Zmienne ciągłe, takie jak wiek, wyrażono jako średnie i odchylenia standardowe. Zmienne kategoryczne, takie jak płeć, wykształcenie, rodzaj budynku mieszkalnego, użycie biocydów i sposoby ich stosowania, wyrażono jako proporcje. Wyniki: W większości gospodarstw domowych (85%) stosowano co najmniej 1 środek biobójczy. Najczęściej używanym biocydem był elektrofumigator z płynem przeciw komarom (45%), następnie spirala przeciw komarom (31%), proszek przeciw mrówkom (30%) i kreda przeciw mrówkom (20%). Przeciwko większości stosowanych biocydów zabezpieczano się tylko w nielicznych gospodarstwach, natomiast żadnych środków ochrony osobistej nie używano podczas stosowania spirali przeciw komarom, elektrofumigatora z wkładkami przeciw komarom, kredy przeciw mrówkom i proszku przeciw szczurom. Wnioski: Częstość stosowania środków biobójczych w gospodarstwach domowych badanej społeczności była wysoka. Natomiast sposoby przechowywania i używania biocydów, a także postępowania po ich użyciu, nie były wystarczające do ochrony zdrowia. Med. Pr. 2016;67(5):599–604
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893