Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zaburzenia odżywiania, brak miesiączki oraz używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych i przeciwbólowych wśród profesjonalnych tancerek baletowych – analiza wstępna
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Split, Split, Croatia (Faculty of Kinesiology)
2
University of Split, Split, Croatia (Department of Health Studies)
3
University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia (Faculty of Sport)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Natasa Zenic   

University of Split, Faculty of Kinesiology, Teslina 6, 21000 Split
 
Med Pr 2016;67(1):21–27
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych i przeciwbólowych (substance use and misuse – SUM), zaburzenia odżywiania (eating disorders – ED) i w konsekwencji brak miesiączki (amenorrhea – AM) często występują u profesjonalnych tancerek baletowych. Celem badania było określenie związku między SUM, ED i AM oraz częstości ich występowania u baletnic. Materiał i metody: Zbadano 21 profesjonalnych tancerek baletowych w wieku 23,1±4,5 roku z chorwackiego Zespołu Baletu Narodowego. W badaniu wykorzystano Kwestionariusz Używania Substancji Psychoaktywnych (Questionnaire on Substance Use – QSU) i Skrócony Kwestionariusz Zaburzeń Odżywiania u Sportowców (Brief Eating Disorder in Athletes Questionnaire – BEDA-Q). Wyniki: Badanie wykazało, że 40% tancerek paliło papierosy (25% codziennie), 36% często używało środków przeciwbólowych, a 25% upijało się przynajmniej raz w miesiącu. Rzadziej upijały się i paliły baletnice z wyższym wykształceniem (odpowiednio: r = 0,60 i r = 0,54; p < 0,05) niż bez wyższego wykształcenia. Konsumpcja alkoholu była natomiast większa u tancerek częściej używających leków przeciwbólowych i tych, które uzyskały wyższy wynik kwestionariusza BEDA-Q (odpowiednio: r = 0,53 i r = 0,54; p < 0,05), niż u tych, które używały leków przeciwbólowych rzadziej, i tych z niższym wynikiem BEDA-Q. Również brak miesiączki występował częściej u tancerek z wyższym wynikiem BEDA-Q. Baletnice spożywające suplementy diety stosowały środki przeciwbólowe rzadziej (test Manna-Whitneya = 2,11; p < 0,05) niż tancerki niespożywające suplementów. Wnioski: Programy zapobiegania zaburzeniom odżywiania wśród tancerek baletowych należy kierować przede wszystkim do spożywających alkohol w dużych ilościach. W przyszłych badaniach szczególnie warto skupić się na zależności między rzadkim używaniem środków przeciwbólowych a stosowaniem suplementów diety. Med. Pr. 2016;67(1):21–27
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893