0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
DONIESIENIE WSTĘPNE
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Charakterystyka zagrożeń psychospołecznych w sektorze bankowym – komunikat z badań

 
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Psychologii Pracy / Work Psychology Department)
Med Pr 2014;65(3):399–405
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy są powszechne i dotyczą również osób pracujących w pozornie przyjaznych warunkach. Celem pracy było wskazanie najważniejszych zagrożeń z perspektywy pracowników sektora bankowego. Materiał i metody: Analizą objęto 484 osoby, zatrudnione w 26 firmach. Do badania wykorzystano Skalę Ryzyka Psychospołecznego (SRP). Wyniki: Najczęściej występujące i najbardziej stresujące kategorie zagrożeń psychospołecznych to brak kontroli pracownika nad wykonywaną pracą i brak możliwości rozwoju kariery. Pracownicy sektora bankowego muszą przestrzegać ściśle określonych procedur w pracy z klientem i nisko oceniają swoje szanse awansu. Silnie stresującym czynnikiem jest również system oceny pracowników. Praca w sektorze bankowym wiąże się z dużym wysiłkiem umysłowym i wysokim ryzykiem zwolnień. Najmniej stresującym aspektem pracy w badanym sektorze okazały się relacje interpersonalne w miejscu pracy. Wnioski: Biorąc pod uwagę najpoważniejsze źródła zagrożeń psychospołecznych, autorzy zaproponowali podejmowanie następujących działań: zmiany w systemie pracy i kontroli, edukacja pracowników i kierownictwa oraz bieżące monitorowanie występujących zagrożeń. Med. Pr. 2014;65(3):399–405
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Aleksander Stańczak   
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zakład Psychologii Pracy, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893