PRACA KAZUISTYCZNA
Dwutlenek węgla jako potencjalne zagrożenie w pracy zespołów ratownictwa medycznego – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Poznan University of Medical Sciences / Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Poland (Department of Teaching Anesthesiology and Intensive Therapy / Zakład Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
2
Medical University of Lodz / Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Poland (Department of Emergency Medicine and Disaster Medicine / Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Roland Podlewski   

Poznan University of Medical Sciences, Department of Teaching Anesthesiology and Intensive Therapy, Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań, Poland
Data publikacji online: 15-02-2017
 
Med Pr 2017;68(1):135–138
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Zespoły ratownictwa medycznego mogą być narażone na ryzyko przypadkowych zatruć w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Do rzadkich sytuacji należy narażenie na śmiertelne stężenie dwutlenku węgla (CO2). W pracy opisano akcję ratunkową pacjenta, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia z powodu przypadkowego zatrucia CO2. Ostatecznie udało się poszkodowanego ewakuować i zreanimować, ale okoliczności towarzyszące tej akcji sugerują konieczność wyposażenia karetek zespołów ratownictwa medycznego w detektory tlenku i dwutlenku węgla oraz szczelne maski tlenowe. Med. Pr. 2017;68(1):135–138
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893