Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Badanie składu płynów do e-papierosów – deklaracje producenta a stan rzeczywisty w wybranej serii wyrobów
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego / Department of Chemical Hazard)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Wiktor Wesołowski   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łodź
 
Med Pr 2016;67(2):239–253
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: E-papierosy są obecnie powszechnie używane, a ich sprzedaż corocznie znacząco rośnie. Jednocześnie w Polsce brakuje szczegółowych przepisów prawnych regulujących sprzedaż tych wyrobów. Brakuje też informacji, jakie zagrożenia e-papierosy stwarzają dla użytkowników i osób postronnych – biernych palaczy. Celem badania było określenie składu jakościowego płynów do e-papierosów, które jest niezbędnym elementem działań regulujących dystrybucję takich papierosów. Materiał i metody: W badaniu opracowano metodę oznaczania składu jakościowego płynów do e-papierosów i zastosowano chromatograf gazowy ze spektrometrem mas (gas chromatography with mass spectometry – GC-MS). Wykonano badania 50 próbek płynów różniących się zawartością nikotyny i składników smakowo-zapachowych. Wyniki badań skonfrontowano z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu. Wyniki: Zastosowana metoda oznaczania jakościowego pozwoliła zidentyfikować główne składniki płynów do e-papierosów, którymi są nikotyna i glikol propylenowy. Ten ostatni składnik występował we wszystkich płynach, ponieważ jest rozpuszczalnikiem głównego komponentu, którym jest nikotyna, i składników smakowo-zapachowych. W analizowanych próbkach płynu do e-papierosów stwierdzono zgodność zawartości nikotyny i glikolu propylenowego z informacją podaną przez producenta, natomiast informacje były niezgodne w przypadku substancji smakowo-zapachowych. Wnioski: Nieprawdziwe informacje dotyczące substancji smakowo-zapachowymi stosowanych przez producenta w płynie e-papierosów mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników e-papierosów, szczególnie osób ze skłonnością do alergii. Stwierdzona w badanych próbkach płynu obecność związków z grupy nienasyconych alkoholi alifatycznych i aldehydów, niestabilnych w podwyższonej temperaturze, może być niebezpieczna dla palącego – bardziej niż związki wyjściowe (np. akroleina). W związku z tym istotne jest wprowadzenie w Polsce regulacji prawnych dotyczących e-papierosów. Med. Pr. 2016;67(2):239–253
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893