Kup czasopismo
PL EN
PRACA KAZUISTYCZNA
Zatrucie substancją methemoglobinotwórczą o ciężkim przebiegu – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej / Department of Laboratory Diagnostics and Clinical Biochemistry)
 
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Toksykologii, Oddział Toksykologii / Toxicology Clinic, Division of Clinical Toxicology)
 
3
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Toksykologii, Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej / Toxicology Clinic, Toxicological Diagnostic Laboratory)
 
 
Data publikacji online: 20-09-2017
 
 
Autor do korespondencji
Kinga Rośniak-Bąk   

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej, ul. Pomorska 251, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2017;68(6):795-801
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Do regionalnego ośrodka zatruć (ROZ) przyjęto 45-letniego pacjenta z powodu omyłkowego zatrucia pochodną dimetyloaniliny w miejscu pracy. Substancja toksyczna trafiła do organizmu drogą doustną. Podczas hospitalizacji podstawowym sposobem leczenia było podawanie błękitu metylenowego jako klasycznej odtrutki stosowanej w takim przypadku. W trakcie intensywnej opieki i leczenia u pacjenta zaobserwowano masywną hemolizę wewnątrznaczyniową, wymagającą leczenia preparatami krwiopochodnymi, oraz cechy uszkodzenia wątroby w postaci cholestatycznego uszkodzenia wątroby i żółtaczki. W Klinice Toksykologii pacjent przebywał 3 tygodnie. Opisany przypadek wskazuje na możliwość wystąpienia ciężkich powikłań narządowych w przebiegu zatrucia nawet niewielką ilością substancji chemicznej. Med. Pr. 2017;68(6):795–801
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top