Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa i infekcje wśród pracowników laboratoriów diagnostycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Nofer Institute of Occupational Medicine / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Poland (Department of Environmental Health Hazards / Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia)
 
 
Autor do korespondencji
Anna Kozajda   

Department of Environmental Health Hazards, Nofer Institute of Occupational Medicine, św. Teresy 8, 91-348 Łódź, Poland
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2013;64(4):473-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem badania była ocena zagrożenia pracowników laboratoriów diagnostycznych szkodliwymi czynnikami biologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem infekcji (LAI - laboratory acquired infection), czynności o największym ryzyku, wypadków z udziałem materiału biologicznego, postępowania poekspozycyjnego i stosowanych środków profilaktycznych oraz wiedzy o narażeniu na czynniki biologiczne. Materiał i metody: Badaniem objęto 9 laboratoriów. Ogółem w badaniu wzięło udział 123 pracowników i 9 kierowników tych jednostek. Zastosowano 2 kwestionariusze - dla pracowników i kierowników. Wyniki: Aż 32,5% badanych (40 osób) przynajmniej raz uległo wypadkowi z udziałem potencjalnie zakaźnego materiału biologicznego. Zakłucia igłą zabrudzoną krwią bądź skaleczenia szkłem z potłuczonej probówki z krwią dotyczyły 18,7% badanej grupy (23 osoby), natomiast zachlapanie skóry, błon śluzowych bądź spojówek materiałem biologicznym - 22,8% (28 osób). Wśród pracowników, którzy ulegli wypadkowi, tylko 45% badanych (18 osób) zgłosiło wypadek przełożonemu. Mniej niż połowa potrafiła wskazać drobnoustroje dominujące w opracowywanym materiale biologicznym (57 osób, 46,3%) i tyle samo osób potrafiło prawidłowo podać przykład choroby przez nie wywoływanej (57 osób, 46,3%). Ponad połowa badanych przyznała, że nie zna wszystkich możliwych dróg zakażenia (68 osób, 55,3%). Wnioski: Odnotowano wysoką częstość wypadków z udziałem czynnika biologicznego, najczęściej podczas pobierania krwi i przenoszenia materiału biologicznego. Stan wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz wyposażenie laboratoriów w urządzenia zmniejszające ryzyko infekcji, a także w procedury postępowania z materiałem potencjalnie zakaźnym należy uznać za niewystarczający. Wykazano braki w elementarnej wiedzy pracowników o potencjalnych drogach zakażenia podczas wykonywania prac z materiałem biologicznym, o skutkach zdrowotnych i właściwych zachowaniach ograniczających ryzyko infekcji. Med. Pr. 2013;64(4):473–486
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top