0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA KAZUISTYCZNA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Zatrucie substancją methemoglobinotwórczą o ciężkim przebiegu – opis przypadku

Kinga Rośniak-Bąk 1  ,  
Marek Bąk 2,  
 
1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej / Department of Laboratory Diagnostics and Clinical Biochemistry)
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Toksykologii, Oddział Toksykologii / Toxicology Clinic, Division of Clinical Toxicology)
3
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Toksykologii, Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej / Toxicology Clinic, Toxicological Diagnostic Laboratory)
Med Pr 2017;68(6):795–801
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Do regionalnego ośrodka zatruć (ROZ) przyjęto 45-letniego pacjenta z powodu omyłkowego zatrucia pochodną dimetyloaniliny w miejscu pracy. Substancja toksyczna trafiła do organizmu drogą doustną. Podczas hospitalizacji podstawowym sposobem leczenia było podawanie błękitu metylenowego jako klasycznej odtrutki stosowanej w takim przypadku. W trakcie intensywnej opieki i leczenia u pacjenta zaobserwowano masywną hemolizę wewnątrznaczyniową, wymagającą leczenia preparatami krwiopochodnymi, oraz cechy uszkodzenia wątroby w postaci cholestatycznego uszkodzenia wątroby i żółtaczki. W Klinice Toksykologii pacjent przebywał 3 tygodnie. Opisany przypadek wskazuje na możliwość wystąpienia ciężkich powikłań narządowych w przebiegu zatrucia nawet niewielką ilością substancji chemicznej. Med. Pr. 2017;68(6):795–801
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Kinga Rośniak-Bąk   
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej, ul. Pomorska 251, 91-348 Łódź
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893