Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ kwasu α-liponowego na procesy wolnorodnikowe w surowicy szczurów utrzymywanych na diecie wysokotłuszczowej
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland (Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Biochemii / School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Department of Biochemistry)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jolanta Zalejska-Fiolka   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Biochemii, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze
Data publikacji online: 04-04-2017
 
Med Pr 2017;68(3):391–399
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Proces smażenia olejów roślinnych prowadzi do obniżenia ich właściwości biologicznych i żywieniowych oraz w konsekwencji do zaburzeń homeostazy organizmu. Czynnikami wspomagającym stabilność olejów są substancje o charakterze antyoksydacyjnym. Celem pracy było określenie wpływu kwasu α-liponowego na stężenie grup sulfhydrylowych, nadtlenków lipidowych, dialdehydu malonowego oraz kreatyniny i mocznika w surowicy szczurów utrzymywanych 3 miesiące na diecie wysokotłuszczowej wzbogaconej w olej rzepakowy poddany obróbce wysokotemperaturowej. Materiał i metody: Materiał stanowiło 36 szczurów podzielonych równo na 6 grup: kontrolną utrzymywaną na hodowlanej paszy standardowej (hodowlana dieta standardowa – HDS), grupę OU (HDS z 10% dodatku oleju utlenionego (OU)), grupę ALA10 (HDS z dodatkiem kwasu α-liponowego (ALA) w dawce 10 mg/kg masy ciała (mc.)), grupę OU+ALA10 (HDS z dodatkiem utlenionego oleju oraz ALA jw.), grupę ALA50 (HDS z dodatkiem ALA w dawce 50 mg/kg mc.) i grupę OU+ALA50 (HDS z dodatkiem utlenionego oleju oraz ALA jw.). Olej był utleniany w 180°C przez 6 godz. Wyniki: Zaobserwowano obniżenie stężenia grup sulfhydrylowych (protein sulfhydryl groups – PSH) dla wszystkich grup badanych vs grupa kontrolna (K) z wyłączeniem grupy ALA10 oraz istotnie wyższe stężenie PSH w grupach OU+ALA10 i OU+ALA50 vs OU; wzrost stężenia nadtlenków lipidowych (lipid hydroperoxide – LHP) dla grup OU, OU+ALA10 i OU+ALA50 vs K z jednoczesnym obniżeniem stężenia LHP dla wszystkich grup badanych vs OU; wzrost stężenia dialdehydu malonowego (malondialdehyde – MDA) w grupie OU względem wszystkich pozostałych grup. Zaobserwowano także podwyższenie stężenia kreatyniny i mocznika w grupie OU. Wnioski: Wykazano, że zastosowana dieta nasila proces peroksydacji lipidów oraz powoduje nasilenie utleniania grup sulfhydrylowych. Może także zaburzać czynność nerek. Podawanie z dietą kwasu liponowego w dawce 10 mg/kg mc. skutecznie hamuje proces peroksydacji lipidów oraz ochrania wolne grupy sulfhydrylowe. Med. Pr. 2017;68(3):391–399
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893