Kup czasopismo
PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Upokorzenie w pracy – koncepcje teoretyczne oraz znaczenie dla zdrowia pracowników i funkcjonowania organizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice, Katowice, Polska (Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych / Institute of Psychology, Faculty of Social Sciences)
2
Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice, Katowice, Polska (Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr Uniwersytetu Śląskiego / Interdisciplinary Centre for Staff Development of the University of Silesia)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Aleksandra Żenda   

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice
Data publikacji online: 16-10-2020
 
Med Pr 2021;72(1):61–68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Upokorzenie w pracy to zjawisko niebezpieczne, ale słabo poznane. Wiąże się z asymetrią władzy. U osoby upokorzonej skutkuje poczuciem mniejszej wartości i bycia gorszym. Przejawia się jako zdarzenie wewnętrzne (sądy i emocje), zewnętrzne (akt przemocy) lub systemowe warunki społeczne (bieda i dyskryminacja). Doświadczanie upokorzenia niesie negatywne konsekwencje, gdy jednostka staje się zarówno podmiotem upokarzającego zdarzenia, jak i jego świadkiem. Konsekwencje te dotyczą wielu obszarów życia jednostki i funkcjonowania w organizacji. Artykuł ten omawia związek upokorzenia na poziomie organizacyjnym z patologiami pracy, takimi jak mobbing, zastraszanie, znęcanie się czy molestowanie. Ich celem oraz skutkiem jest upokorzenie jednostki lub grupy osób, a ponieważ upokorzenie wiąże się z poczuciem niesprawiedliwości i chęcią zemsty, często trwale zaburza relacje pomiędzy stronami i obserwatorami takich zachowań. Zjawisko upokorzenia – mimo swej jednostkowej i społecznej istotności – nadal rzadko pojawia się w rozważaniach o zdrowym środowisku pracy i relacjach między osobami zatrudnionymi w organizacji. W literaturze polskiej, w przeciwieństwie do literatury zagranicznej, zjawisko upokorzenia nie jest opisywane często, choć zainteresowanie nim w ostatnich latach wzrosło. Autorzy artykułu proponują definicję tego zjawiska z 3 perspektyw badawczych, przedstawiają wybrane koncepcje dotyczące jego natury oraz doniesienia z badań nad konsekwencjami zachowań upokarzających w pracy z punktu widzenia jednostki i organizacji. Med. Pr. 2021;72(1):61–68
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893