Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
System zarządzania informacją toksykologiczną na podstawie doświadczeń Pomorskiego Centrum Toksykologii
 
Więcej
Ukryj
1
Pomorskie Centrum Toksykologii / Pomeranian Center of Toxicology, Gdańsk, Poland
2
Gdański Uniwersytet Medyczny / Medical University of Gdańsk, Gdańsk, Poland (Zakład Toksykologii Klinicznej / Department of Clinical Toxicology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Piotr Maciej Kabata   

Pomorskie Centrum Toksykologii, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk
 
Med Pr 2015;66(5):635–644
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: W pracy przedstawiono na podstawie danych uzyskanych z Elektronicznego Systemu Zarządzania Informacją Toksykologiczną strukturę zatruć zgłaszanych do Pomorskiego Centrum Toksykologii w Gdańsku oraz analizę wniosków z użytkowania systemu po 27 miesiącach jego pracy. Materiał i metody: Materiał do analizy uzyskano z autorskiego systemu zarządzania informacją toksykologiczną, opracowanego w 2012 r. i od tego czasu używanego w Pomorskim Centrum Toksykologii. Dane pochodzą z 2550 konsultacji toksykologicznych udzielonych telefonicznie i wprowadzonych do systemu od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Dane oczyszczono elektronicznie i przedstawiono z użyciem języka programowania R. Wyniki: Najczęściej udzielane informacje dotyczyły pacjentów z województwa pomorskiego (N = 1879; 73,7%). Lekarze najczęściej dzwonili ze szpitalnych oddziałów ratunkowych (N = 1495; 58,63%). U 1396 pacjentów (54,7%) od czasu zatrucia do uzyskania konsultacji minęło mniej niż 6 godz. Nie zaobserwowano różnic w wieku pacjentów między konsultowanymi kobietami a mężczyznami. Średnia wieku pacjentów wynosiła 26,3 roku. Do zatruć najczęściej dochodziło u osób młodych. Zatrucia najczęściej miały charakter przypadkowy (N = 888; 34,8%) lub samobójczy (N = 814; 31,9%) i najczęściej dochodziło do nich w domu pacjenta. Wnioski: Przeprowadzona analiza sugeruje, że wśród pracowników ochrony zdrowia należy poprawić rozpowszechnienie informacji na temat możliwości korzystania z telefonicznych konsultacji toksykologicznych. Jednocześnie należy ujednolicić i zmniejszyć zakres danych archiwizowanych przez polskie ośrodki toksykologiczne, co pozwoli zwiększyć odsetek odnotowywanych konsultacji. Dodatkowe obowiązki związane z archiwizowaniem konsultacji toksykologicznych w formie elektronicznej wymagają zaangażowania dodatkowych pracowników, co wiąże się z ponoszeniem nakładów finansowych przez Regionalne Ośrodki Toksykologii (ROT), w których strukturze znajduje się większość krajowych Ośrodków Informacji Toksykologicznej. Med. Pr. 2015;66(5):635–644
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893