0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Psychospołeczne warunki pracy a depresja i zaburzenia depresyjne: przegląd badań

 
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Warszawa, Poland (Zakład Ergonomii / Department of Ergonomics)
2
Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw, Warszawa, Poland (Wydział Psychologii / Faculty of Psychology)
Med Pr 2018;69(5):573–581
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W artykule dokonano przeglądu badań na temat związku między depresją diagnozowaną klinicznie oraz subiektywnie a psychospołecznymi warunkami pracy. Większość z nich dotyczy mobbingu oraz stresu w pracy. Znaczna część wskazuje także niesprawiedliwość organizacyjną oraz restrukturyzację, a pojedyncze badania długi czas pracy i zaburzenie równowagi praca–dom jako potencjalne przyczyny depresji wśród pracowników. Wyniki tych analiz potwierdzają, że szczególnie mobbing i stres w pracy zwiększają ryzyko wystąpienia depresji. Jest ono tym większe, im większe jest narażenie na te czynniki. W wielu badaniach wskazuje się, że zależności między negatywnymi psychospołecznymi warunkami pracy a obniżonym poziomem zdrowia psychicznego są silniejsze wśród kobiet. Uzyskane wyniki sugerują potrzebę podejmowania wszelkich możliwych wysiłków na rzecz zmiany takich środowisk pracy, a najlepiej – na wczesne zapobieganie pogarszaniu się warunków zawodowych. Med. Pr. 2018;69(5):573–581
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Dorota Żołnierczyk-Zreda   
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ergonomii, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893