PRACA ORYGINALNA
Promocja zdrowia – powody realizacji i trudności w jej wdrażaniu w firmach o różnej wielkości zatrudnienia i kondycji ekonomicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Nofer Institute of Occupational Medicine / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Poland (National Centre for Workplace Health Promotion / Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Krzysztof Puchalski   

National Centre for Workplace Health Promotion, Nofer Institute of Occupational Medicine, św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
Med Pr 2013;64(6):743–754
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wprowadzenie: W artykule przedstawiono stopień rozpowszechnienia promocji zdrowia w zakładach pracy w Polsce, scharakteryzowano podejmowaną aktywność, powody jej realizacji oraz wskazywane przeszkody. Pokazano zróżnicowanie tych zjawisk w firmach o różnej kondycji ekonomicznej oraz wielkości zatrudnienia. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w oparciu o wywiad telefoniczny standaryzowany, wspomagany komputerowo (Computer Assisted Telephone Interview - CATI) w 2010 r. w ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1002 zakładów pracy, w których zatrudniano powyżej 50 pracowników. Dane zostały porównane z wynikami sondażu z 2006 r., przeprowadzonego metodą standaryzowanego wywiadu bezpośredniego (Paper and Pencil Interview - PAPI) wśród 611 podobnych firm. Wyniki: Oba badania pokazały, że 40% firm troszczy się o zdrowie personelu w większym stopniu, niż wymaga tego prawo. Jednocześnie ponad 80% wprowadza zmiany i działania sprzyjające zdrowiu, nie wiążąc ich intencjonalnie ze zdrowiem. Najwięcej firm doskonali fizyczne środowisko pracy, organizuje/sponsoruje usługi medyczne, zajęcia sportowe, próbuje redukować stres oraz palenie tytoniu. Wśród menadżerów wzrosła świadomość biznesowych korzyści z promocji zdrowia, częściej też osobiście angażują się w jej wdrożenie. Najczęściej wskazywane przeszkody w realizacji działań to ograniczone środki finansowe i małe zainteresowanie pracowników zdrowiem. Wnioski: Im większa i bogatsza firma, tym częściej prowadzona jest w niej promocja zdrowia i obecne jest przekonanie, że robi się więcej niż kilka lat temu, wskazywanych jest też więcej powodów tych działań. Nierówny dostęp do promocji zdrowia pracowników firm o innej wielkości zatrudnienia i kondycji ekonomicznej może przyczyniać się do wzrostu różnic w stanie zdrowia w populacji pracujących. Med. Pr. 2013;64(6):743–754
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893