Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Prezentyzm – (nie)nowe zjawisko w środowisku pracy
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Psychologii Pracy / Occupational Psychology Department)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agata Wężyk   

Zakład Psychologii Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź, Poland
 
Med Pr 2013;64(6):847–861
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prezentyzm - rozumiany jako obecność w pracy mimo choroby - wbrew pozorom nie jest nowym zjawiskiem. Dopiero jednak od niedawna przykuwa ono uwagę badaczy i praktyków, którzy koncentrowali się głównie na problemie absencji pracowniczej. Generalnie prezentyzm postrzegany jest jako zjawisko negatywne i generujące ogromne koszty dla pracodawców - większość badań w tym obszarze skupia się na obniżonej produktywności pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki zawodowe mimo odczuwanych dolegliwości. Wciąż jednak niewiele wiadomo na temat wyznaczników obecności w pracy w czasie choroby oraz jej innych - niż redukcja produktywności - skutków zarówno dla jednostki (pracownika), jak i organizacji. W Polsce wciąż nieliczne są doniesienia naukowe na ten temat. W numerze 3/2013 czasopisma pojawił się tekst przybliżający to zjawisko. W niniejszym artykule prezentyzm nie jest utożsamiany z nieefektywną obecnością w pracy, ale przedstawiono to zjawisko w szerszej perspektywie uwarunkowań indywidualnych i kontekstualnych. W artykule postuluje się także, by nie pejoratyzować prezentyzmu poprzez utożsamianie go ze spadkiem efektywności pracy i oddzielić zjawisko nieobecności w pracy mimo choroby czy niedyspozycji od jego ewentualnych negatywnych i pozytywnych skutków. Niniejszy artykuł przedstawia aktualny stan wiedzy na temat prezentyzmu. Omówione zostały w nim takie zagadnienia, jak problemy ze zdefiniowaniem zjawiska, sposoby badania, częstość jego występowania, uwarunkowania oraz konsekwencje prezentyzmu. Med. Pr. 2013;64(6):847–861
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893