PRACA KAZUISTYCZNA
Późne następstwa zbiorowego ostrego zatrucia fosfanem – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy / Department of Health and Work Psychology)
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, Oddział Chorób Zawodowych / Department of Occupational Diseases and Environmental Health, Division of Occupational Diseases)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Waszkowska   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
Data publikacji online: 15-03-2018
 
Med Pr 2018;69(3):337–344
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule przedstawiono przypadek zbiorowego ostrego zatrucia fosfanem (PH3) wśród załogi statku handlowego. Badaniu poddano wszystkie osoby w 3 miesiące po zdarzeniu w celu oceny późnych zdrowotnych następstw wypadku. W trakcie hospitalizacji wykonano konsultacje specjalistyczne i badania laboratoryjne, na których podstawie u 5 osób stwierdzono toksyczne uszkodzenie wątroby. Natomiast u 5 innych pacjentów rozpoznano zaburzenia stanu psychicznego w postaci zaburzeń adaptacyjnych i zespołu stresu pourazowego. Wyniki badań wskazują, że w podobnych przypadkach ocena funkcjonowania psychicznego pacjentów powinna być nieodzownym elementem procedury diagnostyczno-terapeutycznej. Med. Pr. 2018;69(3):337–344
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893