0.610
IF
15
MNiSW
137.78
ICV
PRACA KAZUISTYCZNA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Późne następstwa zbiorowego ostrego zatrucia fosfanem – opis przypadku

 
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy / Department of Health and Work Psychology)
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, Oddział Chorób Zawodowych / Department of Occupational Diseases and Environmental Health, Division of Occupational Diseases)
Med Pr 2018;69(3):337–344
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W artykule przedstawiono przypadek zbiorowego ostrego zatrucia fosfanem (PH3) wśród załogi statku handlowego. Badaniu poddano wszystkie osoby w 3 miesiące po zdarzeniu w celu oceny późnych zdrowotnych następstw wypadku. W trakcie hospitalizacji wykonano konsultacje specjalistyczne i badania laboratoryjne, na których podstawie u 5 osób stwierdzono toksyczne uszkodzenie wątroby. Natomiast u 5 innych pacjentów rozpoznano zaburzenia stanu psychicznego w postaci zaburzeń adaptacyjnych i zespołu stresu pourazowego. Wyniki badań wskazują, że w podobnych przypadkach ocena funkcjonowania psychicznego pacjentów powinna być nieodzownym elementem procedury diagnostyczno-terapeutycznej. Med. Pr. 2018;69(3):337–344
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Małgorzata Waszkowska   
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893