PRACA ORYGINALNA
Polscy pracownicy o Internecie jako źródle informacji o zdrowiu i chorobie
 
Więcej
Ukryj
1
Nofer Institute of Occupational Medicine / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Poland (National Centre for Workplace Health Promotion / Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Elżbieta Korzeniowska   

National Centre for Workplace Health Promotion, Nofer Institute of Occupational Medicine, św. Teresy 8, 91-348 Łódź, Poland
 
Med Pr 2014;65(1):1–13
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Artykuł prezentuje opinie pracowników w Polsce o Internecie i informacje o sposobie korzystania z niego w zakresie pozyskiwania wiedzy dotyczącej sfery zdrowia i choroby, w tym zdrowia zawodowego. Ustalenia są punktem wyjścia do odpowiedzi na pytanie o użyteczność tego medium w bieżących działaniach z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla takiej grupy docelowej. Materiał i metody: W analizie skoncentrowano się na danych empirycznych. Pochodzą one z pierwszego reprezentatywnego badania populacji zatrudnionych w Polsce, przeprowadzonego w 2012 r. wśród 1012 respondentów metodą wywiadu kwestionariuszowego. Wyniki: Pracownicy uważają, że Internet spełnia pozytywną rolę, pomagając ludziom dbać o zdrowie. Szczególnie doceniają jego znaczenie jako narzędzia wsparcia dla osób, które mają podobne problemy zdrowotne, oraz alternatywnego źródła informacji o sprawach zdrowia. Najbardziej pracownicy są niezadowoleni z nadmiaru w sieci informacji o zdrowiu i chorobie oraz z trudności z rozpoznaniem wiarygodnych danych. Znaczący odsetek respondentów oczekuje kontrolowania przez ekspertów treści zamieszczanych w Internecie, a nawet karania nadawców szkodliwych wiadomości. Około połowa pracowników poszukuje w sieci potrzebnych im informacji i taka sama część zapoznaje się z nimi, jeśli trafia na nie przypadkowo. W ostatnim roku respondenci wykazywali niskie zainteresowanie danymi na temat zagrożeń zdrowia w pracy i sposobów przeciwdziałania im czy rozwiązań prawnych dotyczących zdrowia w pracy. Jeśli jednak byli tym zainteresowani, to najczęściej korzystali z Internetu jako źródła informacji. Jednocześnie pracownicy oczekują od zatrudniających ich zakładów pracy większego wykorzystania Internetu w sprawach zdrowia zawodowego niż dotychczas. Wnioski: Stwierdzono, że istnieją niezbędne podstawy, żeby traktować Internet jako jedno z narzędzi oddziaływania w kampaniach edukacji zdrowotnej i projektach promocji zdrowia adresowanych do pracowników. Med. Pr. 2014;65(1):1–13
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893