Kup czasopismo
PL EN
LIST DO REDAKCJI
Odpowiedź autorów (15 października 2017) na list do Redakcji dotyczący artykułu „Czynniki wpływające na poziom narażenia personelu medycznego podczas zabiegów ortopedycznych pod kontrolą fluoroskopii”
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Zakład Medycznych Technik Obrazowania / Faculty of Biomedical Sciences and Postgraduate Education, Department of Medical Imaging Techniques)
2
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk / The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland (Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej / Laboratory of Individual and Environmental Dosimetry)
3
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów / University Clinical Hospital Military Memorial Medical Academy – Central Veterans’ Hospital, Łódź, Poland (Klinika Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej / Clinic of Orthopedy, Traumatology and Traumatic Rehabilitation)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Maria A. Staniszewska   

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Zakład Medycznych Technik Obrazowania ul. Lindleya 6, 90-131 Łódź
Data publikacji online: 16-11-2017
 
Med Pr 2018;69(1):113–114
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893