Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena wielkości indywidualnych równoważników dawek Hp(0,07) u pracowników medycznych zawodowo narażonych na działanie promieniowania jonizującego w 2012 roku
 
Więcej
Ukryj
1
Nofer Institute of Occupational Medicine / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Poland (Department of Radiation Protection / Zakład Ochrony Radiologicznej)
 
 
Autor do korespondencji
Sylwia Papierz   

Department of Radiation Protection, Nofer Institute of Occupational Medicine, św. Teresy 8, 91-348 Łódź, Poland
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2014;65(2):167–171
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki oceny indywidualnych równoważników dawek Hp(0,07) promieniowania jonizującego u personelu medycznego zakładów radiologii interwencyjnej zawodowo narażonego na promieniowanie rentgenowskie w Polsce w 2012 r. według danych Zakładu Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Ponadto dane zgromadzone w bazie szczegółowo analizowano w zależności od typu oddziału medycznego oraz personelu medycznego. Materiał i metody: Pomiary dozymetryczne dla pracowników zakładów radiologii interwencyjnej zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące prowadzono na podstawie pomiarów indywidualnego równoważnika dawki Hp(0,07). W 2012 r. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi objął pomiarami 2044 osoby zatrudnione w 174 placówkach służby zdrowia. Badania wykonano techniką dozymetrii termoluminescencyjnej zgodnie z procedurą badawczą (zakres akredytacji AB 327) akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacyjne. Pomiary indywidualnego równoważnika dawki Hp(0,07) wykonywane są w sposób ciągły w cyklach 1-miesięcznych lub 2-miesięcznych. Wyniki: Średni roczny indywidualny równoważnik dawki Hp(0,07) w 2012 r. wynosił 3,3 mSv (roczny limit dla dawki Hp(0,07) wynosi 500 mSv). Średnia wartość rocznego indywidualnego równoważnika dawki Hp(0,07) zmalała w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2012 r. nie odnotowano ani jednego przypadku przekroczenia rocznego limitu dla Hp(0,07). Dane zgromadzone w bazie wskazują, że ponad 96% wszystkich rocznych dawek Hp(0,07) nie przekroczyło poziomu 10 mSv. Wnioski: Analiza zebranych w bazie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wyników średnich rocznych dawek Hp(0,07) w 2012 r. potwierdza ustabilizowany poziom narażenia zawodowego powodowanego promieniowaniem X w zakładach radiologii interwencyjnej. Med. Pr. 2014;65(2):167–171
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893