0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Modele teoretyczne wyjaśniające zachowanie kierowców na drodze

 
1
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej / Military Institute of Aviation Medicine, Warszawa, Poland (Zakład Psychologii Lotniczej / Department of Aviation Psychology)
Med Pr 2017;68(3):401–411
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Zrozumienie mechanizmów i czynników odpowiedzialnych za zachowanie kierowcy na drodze jest przedmiotem nieustającego zainteresowania psychologów transportu, lekarzy medycyny pracy i inżynierów. Modele zachowania kierowcy stanowią punkt wyjścia pozwalający na zrozumienie tych mechanizmów i lokalizację czynników stanowiących barierę w optymalnym funkcjonowaniu na drodze. Pozwalają one również systematyzować wiedzę na temat czynników odpowiedzialnych za zachowania kierowcy, a przez to są punktem wyjścia formułowania hipotez empirycznych lub diagnostycznych. Celem pracy jest przybliżenie modeli zachowania kierowcy zarówno z perspektywy opisowej, jak i funkcjonalnej. Med. Pr. 2017;68(3):401–411
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Marcin Piotr Biernacki   
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Zakład Psychologii Lotniczej, ul. Krasińskiego 54, 01-755 Warszawa
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893