PRACA KAZUISTYCZNA
Krztusiec jako choroba zakaźna pracowników ochrony zdrowia - przypadek kliniczny z komentarzem
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu / Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland (Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych / Department of Pediatric Infectious Diseases)
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny / Warsaw Medical University, Warszawa, Poland (Katedra Medycyny Rodzinnej / Department of Family Medicine)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ernest Kuchar   

Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Bujwida 44, 50–345 Wrocław
 
Med Pr 2013;64(5):731–739
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W pracy omówiono zmieniającą się w ostatnich latach sytuację epidemiologiczną krztuśca ze zwróceniem uwagi na przeniesienie zachorowań z małych dzieci na starsze grupy wiekowe - młodzież i dorosłych. Zachorowania mogą dotyczyć pracowników ochrony zdrowia, którzy są grupą podwyższonego ryzyka, i mieć charakter zakażenia szpitalnego. W artykule przedstawiono przypadek kliniczny krztuśca u pielęgniarki oraz wskazano postępowanie profilaktyczne zalecane u pracowników służby zdrowia. Omówiono aktualną definicję i diagnostykę krztuśca. U osób szczepionych przed kilku laty przebieg kliniczny choroby może być znacznie złagodzony i bardzo niecharakterystyczny - bez typowego kaszlu i wymiotów. Krztusiec należy uwzględniać w diagnostyce różnicowej kaszlu utrzymującego się ponad 14 dni. Poprawa sytuacji epidemiologicznej wymaga, poza uodpornieniem niemowląt, powszechnych i regularnych szczepień przypominających młodzieży i dorosłych. W polskim Programie Szczepień Ochronnych na 2013 rok wprowadzono zalecenie szczepienia pracowników oddziałów noworodkowych i dziecięcych. Wydaje się, że szczepienia przypominające pracowników ochrony zdrowia potrójną szczepionką przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi o zmniejszonej dawce antygenów (Diphteria, Tetanus and acellular Pertussis vaccine - dTpa) - zwłaszcza mających kontakt z niemowlętami, dziećmi i osobami starszymi - mogą być najbardziej skutecznym sposobem zmniejszenia ryzyka transmisji krztuśca w placówkach ochrony zdrowia. Med. Pr. 2013;64(5):731–739
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893