Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Hepatotoksyczność ołowiu - wybrane aspekty patobiochemii
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warszawa, Poland (Katedra Biochemii / Department of Biochemistry)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mateusz Labudda   

Katedra Biochemii, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 
Med Pr 2013;64(4):565–568
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ołów (Pb) zaliczany do metali ciężkich jest jednym z ważniejszych składników zanieczyszczających środowisko. Ekspozycja zawodowa i środowiskowa na ołów może prowadzić do wchłaniania jego związków do organizmu i toksycznego oddziaływania na wątrobę. W artykule przedstawiono poglądy dotyczące biochemicznych uwarunkowań hepatotoksycznego działania ołowiu. Zwrócono uwagę na wytwarzanie reaktywnych form tlenu, zaburzenia w komórkowym systemie antyoksydacyjnym, peroksydację lipidów, inhibicję białek enzymatycznych i transdukcję sygnału między komórkami. Med. Pr. 2013;64(4):565–568
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893