0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Częstość występowania wypadków przy pracy wśród ratowników medycznych w latach 2001–2013 na podstawie rejestru wybranego szpitala

Anna Garus-Pakowska 1  ,  
 
1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Zakład Higieny i Promocji Zdrowia / Department of Hygiene and Health Promotion)
Med Pr 2016;67(2):213–221
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Ratownicy medyczni narażeni są na wiele czynników mogących bezpośrednio lub pośrednio wywoływać ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy. Celem badania była analiza wypadkowości przy pracy wśród ratowników medycznych, omówienie czynników ryzyka oraz wymogów profilaktycznych w odniesieniu do omawianych przypadków zdarzeń/wypadków. Materiał i metody: Dane o wypadkach przy pracy uzyskano z niepublikowanej dokumentacji wewnętrznej wybranego szpitala specjalistycznego. Wyniki: W latach 2001–2013 w dokumentacji szpitalnej odnotowano 40 zdarzeń (w tym 6 wypadków zbiorowych), w których uczestniczyli pracownicy oddziału ratunkowego. W wypadkach ucierpiało 41 ratowników medycznych. Średnio rocznie dochodziło do ok. 3 wypadków z udziałem ratowników medycznych, najczęściej wieczorem i w nocy oraz w miesiącach zimowych (zależność nieistotna statystycznie). Najczęstszą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika (75,6%). Z kolei najczęstsze obrażenia dotyczyły układu kostno-stawowego (75%), w tym najczęściej kończyn górnych i dolnych (55%). W żadnym analizowanym przypadku nie stwierdzono naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) ani przez pracowników, ani przez pracodawcę. Wnioski: Wypadkom wśród ratowników medycznych można zapobiegać poprzez zmianę układu wnętrza tylnej kabiny ambulansu i sposobu mocowania w nim wyposażenia medycznego, a także poprzez przeprowadzanie systematycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje ratowników i wzbogacających ich wiedzę z zakresu szeroko pojętego bhp. Med. Pr. 2016;67(2):213–221
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Anna Garus-Pakowska   
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Higieny i Epidemiologii, ul. Jaracza 63, 90-251 Łódź
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893