Kup czasopismo
PRACA ORYGINALNA
Częstość występowania wypadków przy pracy wśród ratowników medycznych w latach 2001–2013 na podstawie rejestru wybranego szpitala
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Zakład Higieny i Promocji Zdrowia / Department of Hygiene and Health Promotion)
 
 
Autor do korespondencji
Anna Garus-Pakowska   

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Higieny i Epidemiologii, ul. Jaracza 63, 90-251 Łódź
 
 
Med Pr 2016;67(2):213–221
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Ratownicy medyczni narażeni są na wiele czynników mogących bezpośrednio lub pośrednio wywoływać ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy. Celem badania była analiza wypadkowości przy pracy wśród ratowników medycznych, omówienie czynników ryzyka oraz wymogów profilaktycznych w odniesieniu do omawianych przypadków zdarzeń/wypadków. Materiał i metody: Dane o wypadkach przy pracy uzyskano z niepublikowanej dokumentacji wewnętrznej wybranego szpitala specjalistycznego. Wyniki: W latach 2001–2013 w dokumentacji szpitalnej odnotowano 40 zdarzeń (w tym 6 wypadków zbiorowych), w których uczestniczyli pracownicy oddziału ratunkowego. W wypadkach ucierpiało 41 ratowników medycznych. Średnio rocznie dochodziło do ok. 3 wypadków z udziałem ratowników medycznych, najczęściej wieczorem i w nocy oraz w miesiącach zimowych (zależność nieistotna statystycznie). Najczęstszą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika (75,6%). Z kolei najczęstsze obrażenia dotyczyły układu kostno-stawowego (75%), w tym najczęściej kończyn górnych i dolnych (55%). W żadnym analizowanym przypadku nie stwierdzono naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) ani przez pracowników, ani przez pracodawcę. Wnioski: Wypadkom wśród ratowników medycznych można zapobiegać poprzez zmianę układu wnętrza tylnej kabiny ambulansu i sposobu mocowania w nim wyposażenia medycznego, a także poprzez przeprowadzanie systematycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje ratowników i wzbogacających ich wiedzę z zakresu szeroko pojętego bhp. Med. Pr. 2016;67(2):213–221
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893