Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Choroby azbestozależne wśród pracowników zakładów przetwórstwa azbestu w zależności od rodzaju produkcji i zużycia azbestu
 
Więcej
Ukryj
1
Nofer Institute of Occupational Medicine / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Poland (Department of Environmental Epidemiology / Zakład Epidemiologii Środowiskowej)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Neonila Szeszenia-Dąbrowska   

Nofer Institute of Occupational Medicine, Department of Occupational and Environmental Epidemiology, św. Teresy 8, 91-348 Łódź, Poland
 
Med Pr 2015;66(1):1–9
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Azbest jest jednym z najbardziej niebezpiecznych czynników pylico- i rakotwórczych. Celem pracy była ocena występowania azbestozy i międzybłoniaka opłucnej wśród byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu w Polsce w zależności od zużycia azbestu i typu wytwarzanych produktów. Materiał i metody: Badaniem objęto pracowników 18 dużych państwowych zakładów przetwórstwa azbestu, funkcjonujących w Polsce w latach 1945–1998. Badanie oparto na danych uzyskanych z dokumentacji zakładów i danych Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych dotyczących przypadków azbestozy i międzybłoniaka opłucnej, zarejestrowanych w latach 1970–2012, a także danych z programu Amiantus. Analizę przeprowadzono dla 5 branż przemysłu azbestowego, grupując zakłady według typu wyrobów i stosowanej technologii. Wyniki: W okresie objętym badaniem stwierdzono 2160 przypadków azbestozy i 138 międzybłoniaków. W zakładach przetworzono łącznie ok. 2 mln ton azbestu, w tym ok. 7.5% krokidolitu. Ogólna ilość zużytego w danej branży azbestu okazała się silnym predyktorem zapadalności na azbestozę (R2 = 0,68, p = 0,055). Najwyższe ryzyko wystąpienia azbestozy zaobserwowano przy produkcji wyrobów włókienniczych i uszczelniających. Międzybłoniak wystąpił tylko u pracowników zakładów, w których kiedykolwiek stosowano krokidolit. Wnioski: Stwierdzono znaczne zróżnicowanie ryzyka występowania azbestozy w zależności od ilości zużytego azbestu. Analiza potwierdziła zależność między narażeniem na azbest krokidolitowy a pojawianiem się międzybłoniaków, niezależnie od produkowanych wyrobów, oraz sugeruje brak tego typu powiązań między ogólną ilością zużytego azbestu. Med. Pr. 2015;66(1):1–9
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893