Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Biologiczne znaczenie chromu III dla organizmu człowieka
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie / University School of Physical Education in Krakow, Kraków, Poland (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Katedra Kosmetologii, Zakład Biochemii i Podstaw Kosmetologii / Faculty of Motor Rehabilitation, Faculty of Cosmetology, Department of Biochemistry and Basics of Cosmetology)
2
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie / University School of Physical Education in Krakow, Kraków, Poland (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Zakład Fizjologii i Biochemii, Instytut Nauk Biomedycznych / Faculty of Physical Education and Sport, Department of Physiology and Biochemistry, Biomedical Science Institute)
3
Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie / Polish Academy of Sciences Kraków Branch, Kraków, Poland (Instytut Farmakologii, Zakład Neurobiologii / Institute of Pharmacology, Department of Neurobiology)
4
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum / Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland (Wydział Farmaceutyczny, Katedra Farmakobiologii / Department of Pharmacy, Faculty of Pharmacobiology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Piotrowska   

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Katedra Kosmetologii, Zakład Biochemii i Podstaw Kosmetologii, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
Data publikacji online: 12-10-2017
 
Med Pr 2018;69(2):211–223
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Chrom jest metalem przejściowym, który obecnie budzi największe kontrowersje. W najnowszych publikacjach już wyraźnie wskazuje się, że nie jest on niezbędnym mikroelementem, a jego działanie należy rozpatrywać raczej jako efekt farmakologiczny. Sprzeczne doniesienia naukowe, a jednocześnie ogromna liczba suplementów diety, odżywek sportowych i dietetycznych dostępnych na rynku skłoniły autorów do prześledzenia dostępnych informacji dotyczących zakresu możliwego zastosowania, skuteczności i bezpieczeństwa produktów zawierających sole lub chelaty chromu III. Wykonano przegląd baz elektronicznych z lat 1959–2016 oraz wyselekcjonowano prace opisujące biochemiczne, fizjologiczne i toksyczne właściwości soli i chelatów chromu III, a także zakres możliwego zastosowania w medycynie, dietetyce i sporcie. Poddano krytycznej analizie doniesienia na temat wpływu chromu na gospodarkę węglowodanowo-lipidową organizmu, skład ciała i beztłuszczową masę ciała oraz zdolność wysiłkową sportowców. Wskazano prace analizujące mechanizm działania chromu w zaburzeniach kognitywnych i afektywnych. Dużą uwagę autorzy poświęcili bezpieczeństwu stosowania suplementacji preparatami zawierającymi chrom. Wciąż pozostaje kilka niewyjaśnionych zagadnień – w zakresie toksykologii uwagę zwraca niedostateczna liczba doniesień na temat środowiskowego narażenia na chrom III w miejscu pracy, natomiast w zakresie badań biochemicznych wciąż istnieje potrzeba wyjaśnienia mechanizmu aktywności psychiatrycznej i endokrynologicznej zwłaszcza w powiązaniu z układem immunologicznym. Med. Pr. 2018;69(2):211–223
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893