Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena działań i potrzeby starszych pracowników w kontekście utrzymywania ich w zatrudnieniu
 
Więcej
Ukryj
1
Central Institute for Labour Protection - National Research Institute / Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Poland (Department of Ergonomics, Laboratory of Physiology and Hygiene of Work / Zakład Ergonomii, Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy)
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Hildt-Ciupińska   

Department of Ergonomics, Laboratory of Physiology and Hygiene of Work, Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2013;64(3):297-306
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących działań związanych z zarządzaniem wiekiem w Polsce w opiniach starszych pracowników (50+). Cel pracy: Celem było zbadanie opinii starszych pracowników na temat działań podejmowanych w ich przedsiębiorstwach w zakresie utrzymywania w zatrudnieniu osób 50+. Materiał i metody: Dane pochodzą z wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród 500 pracowników w wieku 50+ (250 kobiet i 250 mężczyzn). Wyniki: Prawie 1/5 pracowników przyznała, że czuje się dyskryminowana w swojej firmie. Zaledwie 1/4 starszych pracowników zadeklarowała istnienie szkoleń adresowanych do nich; przy czym najwięcej z nich dotyczyło aktualizacji/poszerzania wiedzy (40% wskazań). Tylko około 1/5 badanych przyznała, że była zachęcana do dalszego kształcenia. Najmniej działań adresowanych do starszych pracowników dotyczyło zagadnień związanych z dbałością o zdrowie. Wnioski: Działania związane z zarządzaniem wiekiem w Polsce są podejmowane nadal w niewielkim stopniu. Starsi pracownicy mają inne niż młodsi potrzeby w zakresie organizacji i warunków pracy. Niepokojące jest, że tak niewiele spośród badanych osób informowało o działaniach związanych z dbałością o zdrowie prowadzonych w ich przedsiębiorstwach. Z punktu widzenia zdolności do pracy oraz wydłużania wieku emerytalnego takie inicjatywy powinny być prowadzone na szeroką skalę wśród pracowników w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Med Pr 2013;64(3):297–306
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top