PRACA ORYGINALNA
Znaczenie opieki stomatologicznej w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku / Medical University of Bialystok, Białystok, Poland (Zakład Stomatologii Dziecięcej / Department of Pediatric Dentistry)
2
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku / Medical University of Bialystok, Białystok, Poland (Zakład Propedeutyki Stomatologii / Department of Dentistry Propaedeutics)
3
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku / Medical University of Bialystok, Białystok, Poland (Klinika Psychiatrii / Psychiatry Clinic)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Kuźmiuk   

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Stomatologii Dziecięcej, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok
Data publikacji online: 24-10-2017
 
Med Pr 2018;69(1):37–44
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Opieka lekarza stomatologa nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą typu 1 powinna polegać na rzetelnym badaniu jamy ustnej, wczesnej terapii zmian próchnicowych zębów i utrzymaniu wyników leczenia. Można osiągnąć to dzięki regularnemu, zgodnemu ze standardami, wizytami kontrolnymi, oraz stosowaniu się do zaleceń dotyczących profilaktyki choroby próchnicowej i chorób przyzębia. Celem pracy było zbadanie, czy opieka lekarza stomatologa pozwala na zachowanie zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. Materiał i metody: Badaniem stomatologicznym objęto 60 chorych z cukrzycą typu 1 w wieku 7–17 lat oraz 30 zdrowych dzieci i młodzieży w tym samym przedziale wiekowym. Oceniono intensywność próchnicy, efektywność leczenia zachowawczego, stan przyzębia i higienę jamy ustnej. Wyniki: Stwierdzono istotnie niższą intensywność próchnicy oraz lepszy stan przyzębia u badanych dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. Efektywność leczenia zachowawczego była istotnie wyższa u dzieci chorych z uzębieniem mieszanym. Nie wykazano znamiennych różnic w higienie jamy ustnej między porównywanymi grupami. Wnioski: Cukrzyca jest czynnikiem ryzyka schorzeń jamy ustnej, dlatego dzieci i młodzież z cukrzycą typu 1 należy objąć szczególnymi działaniami prewencyjnymi i leczniczymi. Głównym celem programu opieki nad dziećmi z cukrzycą insulinozależną jest wczesne zakwalifikowanie ich do grupy wysokiego ryzyka w celu poprawy stanu ogólnego zdrowia jamy ustnej, a tym samym zwiększenia komfortu życia. Właściwa opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą typu 1 jest warunkiem utrzymania zdrowia jamy ustnej. Med. Pr. 2018;69(1):37–44
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893