PRACA PRZEGLĄDOWA
Zdrowotne skutki ekspozycji na stałe pole magnetyczne – przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Ochrony Radiologicznej / Department of Radiological Protection)
 
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Autorzy pracy omawiają skutki narażenia na stałe pole magnetyczne (SPM) na podstawie doniesień z piśmiennictwa. Systematycznym przeglądem zostały objęte badania zarówno z udziałem ludzi, jak i prowadzone na zwierzętach. Dokonano analizy różnych potencjalnych skutków działania SPM, np. kancerogennego, a także jego wpływu na zaburzenia rozrodu, oddziaływania na układ nerwowy, układ krążenia czy na zaburzenia metaboliczne. Opisano również możliwe efekty biofizyczne i biologiczne oddziaływania SPM. Med. Pr. 2019;70(1)
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Piotr Politański   
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zakład Ochrony Radiologicznej, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893