Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wielopraca a zadowolenie z różnych sfer życia – analiza różnic płciowych, zawodowych i wiekowych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz, Łódź, Poland (Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji / Institute of Psychology, Department of Work and Organizational Psychology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agnieszka Lipińska-Grobelny   

Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji, ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
 
Med Pr 2016;67(3):385–395
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Współczesna wielopraca zdecydowanie zmienia swoje oblicze, a z danych statystycznych wynika, że Polska znajduje się w ścisłej czołówce krajów europejskich pod względem liczby wielopracowników. Pojawia się pytanie, czy świadczenie pracy dla więcej niż jednego pracodawcy różnicuje zadowolenie z życia osobistego i zawodowego oraz czy zadowolenie z pracy, z małżeństwa i z życia zależy od płci biologicznej, psychologicznej, wieku i stanowiska pracy. Materiał i metody: W badaniach uczestniczyło 218 wielopracowników i 218 monopracowników. Badani wypełniali następujące narzędzia badawcze: ankietę przygotowaną przez autorkę niniejszej publikacji, Skalę Satysfakcji z Życia, Arkusz Opisu Pracy, Skalę Afektu w Pracy, Skalę Męskości i Kobiecości. Wyniki: Z badań wynika, że wielopraca różnicuje satysfakcję z organizacji i kierownictwa. Płeć biologiczna, psychologiczna, wiek i stanowisko pracy wpływają na cały układ wymiarów zadowolenia, przede wszystkim z pracy i z życia. Interakcje wielopracy i wieku, płci biologicznej, a także stanowiska pracy oddziałują na niektóre aspekty satysfakcji z pracy. Wnioski: Otrzymane rezultaty pogłębiają wiedzę na temat funkcjonowania psychospołecznego wielopracownika i zjawiska wielopracy. Med. Pr. 2016;67(3):385–395
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893