Kup czasopismo
PL EN
PRACA KAZUISTYCZNA
Wieloogniskowa, kostna manifestacja choroby dekompresyjnej u zawodowego pilota - opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
4. Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław / 4th Military Hospital, Wrocław, Poland (Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej / Department of Clinical Radiology and Imaging Diagnostics)
2
4. Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław / 4th Military Hospital, Wrocław, Poland (Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu / Clinic of Orthopedic and Traumatologic Surgery)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Kuśmierska   

Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław
 
Med Pr 2013;64(2):273–279
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Choroba dekompresyjna stanowi zespół procesów patologicznych, które zachodzą w organizmie człowieka wskutek narażenia na zbyt szybko obniżające się ciśnienie atmosferyczne. W pracy przedstawiono przypadek 62-letniego pacjenta bez istotnej przeszłości chorobowej, wieloletniego wojskowego pilota zawodowego, u którego w trakcie diagnostyki uszkodzenia stawu kolanowego prawego będącego następstwem urazu skrętnego, rozpoznano wieloogniskową, kostną manifestację choroby dekompresyjnej. Prezentowany przypadek ma zwrócić uwagę na przydatność wywiadu zawodowego w diagnostyce chorób układu kostno-stawowego. Med. Pr. 2013;64(2):273–279
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893