0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA KAZUISTYCZNA
 
 

Wieloogniskowa, kostna manifestacja choroby dekompresyjnej u zawodowego pilota - opis przypadku

Anna Kuśmierska 1  ,  
Paweł Gać 1,  
 
1
4. Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław / 4th Military Hospital, Wrocław, Poland (Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej / Department of Clinical Radiology and Imaging Diagnostics)
2
4. Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław / 4th Military Hospital, Wrocław, Poland (Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu / Clinic of Orthopedic and Traumatologic Surgery)
Med Pr 2013;64(2):273–279
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Choroba dekompresyjna stanowi zespół procesów patologicznych, które zachodzą w organizmie człowieka wskutek narażenia na zbyt szybko obniżające się ciśnienie atmosferyczne. W pracy przedstawiono przypadek 62-letniego pacjenta bez istotnej przeszłości chorobowej, wieloletniego wojskowego pilota zawodowego, u którego w trakcie diagnostyki uszkodzenia stawu kolanowego prawego będącego następstwem urazu skrętnego, rozpoznano wieloogniskową, kostną manifestację choroby dekompresyjnej. Prezentowany przypadek ma zwrócić uwagę na przydatność wywiadu zawodowego w diagnostyce chorób układu kostno-stawowego. Med. Pr. 2013;64(2):273–279
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Anna Kuśmierska   
Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893