0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Urazy mięśniowo-szkieletowe związane z pracą u fizjoterapeutów

 
1
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ / Clinical Military Hospital No. 10 with Polyclinic, Bydgoszcz, Poland (Klinika Rehabilitacji / Rehabilitation Clinic)
Med Pr 2013;64(5):681–687
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Publikacja podsumowuje stan aktualnej wiedzy na temat urazów mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą w grupie zawodowej fizjoterapeutów. Przegląd danych literaturowych obejmuje najważniejsze badania w bazach danych opublikowane do połowy 2013 r. Celem pracy jest prezentacja i analiza czynników, które wywołują omawiane urazy, oraz możliwych źródeł narażenia i skutków na podstawie dostępnego piśmiennictwa. Niezbędne jest wdrożenie edukacji personelu medycznego w zakresie prewencji w celu zmniejszenia częstości występowania ww. urazów u fizjoterapeutów. Med. Pr. 2013;64(5):681–687
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Emilia Mikołajewska   
Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893