Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Urazy mięśniowo-szkieletowe związane z pracą u fizjoterapeutów
 
Więcej
Ukryj
1
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ / Clinical Military Hospital No. 10 with Polyclinic, Bydgoszcz, Poland (Klinika Rehabilitacji / Rehabilitation Clinic)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Emilia Mikołajewska   

Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz
 
Med Pr 2013;64(5):681–687
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Publikacja podsumowuje stan aktualnej wiedzy na temat urazów mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą w grupie zawodowej fizjoterapeutów. Przegląd danych literaturowych obejmuje najważniejsze badania w bazach danych opublikowane do połowy 2013 r. Celem pracy jest prezentacja i analiza czynników, które wywołują omawiane urazy, oraz możliwych źródeł narażenia i skutków na podstawie dostępnego piśmiennictwa. Niezbędne jest wdrożenie edukacji personelu medycznego w zakresie prewencji w celu zmniejszenia częstości występowania ww. urazów u fizjoterapeutów. Med. Pr. 2013;64(5):681–687
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893