PRACA POGLĄDOWA
Szczepienia przeciwko grypie u personelu medycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw, Warszawa, Poland (Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych / Department of Family Medicine, Clinical Ward of Internal and Metabolic Diseases)
2
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny / National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene, Warszawa, Poland (Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy / Department of Influenza Research, National Influenza Center)
3
Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin, Szczecin, Poland (Zakład Immunologii, Wydział Biologii / Department of Immunology, Faculty of Biology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Aneta Nitsch-Osuch   

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, blok F, 02-092 Warszawa
 
Med Pr 2013;64(1):119–129
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Grypa jest jedną z częstszych infekcji dróg oddechowych, zachorowania na nią występują we wszystkich grupach wiekowych pacjentów na całym świecie. Liczba zachorowań na grypę sezonową i zgonów z powodu jej powikłań jest znaczna w skali globalnej. Szczepienia, również przeciwko grypie, są istotnym osiągnięciem medycyny ostatniego stulecia, jednak problemem pozostaje zwalczanie grypy za pomocą szczepień ochronnych wśród personelu medycznego. Szczepienie personelu medycznego jest procedurą o udowodnionym bezpieczeństwie i skuteczności, zapewnia zapobieganie zachorowaniom wśród pacjentów. Mimo licznych rekomendacji eksperckich stan zaszczepienia pracowników medycznych pozostaje niski. W celu zwiększenia liczby zaszczepionych pracowników medycznych konieczne jest prowadzenie kampanii edukacyjnych, które mają na celu polepszenie stanu wiedzy personelu na temat grypy, jej powikłań, szczepień przeciwko grypie, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa i skuteczności. Szczepieni pracownicy najczęściej decyzję o wykonaniu szczepienia motywują chęcią ochrony siebie oraz chęcią ochrony przed zakażeniem swoich pacjentów i ich rodzin. Z kolei wśród przyczyn nieszczepienia wymieniane są: brak czasu, błędne przekonania o nieskuteczności szczepienia, brak potrzeby szczepienia z powodu bagatelizowania choroby i jej powikłań, obawa przez niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Konieczne jest wdrożenie strategii mających na celu edukację personelu medycznego w zakresie stosowania szczepień przeciwko grypie w celu zwiększenia wyszczepialności przeciwko grypie w populacji pracowników medycznych. Med. Pr. 2013;64(1):119–129
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893