Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Stężenie glukozy w surowicy krwi w podostrym zatruciu chlorpyrifosem – insektycydem fosforoorganicznym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku / Medical University in Bialystok, Białystok, Poland (Zakład Toksykologii / Department of Toxicology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Łukaszewicz-Hussain   

Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2c, 15-222 Białystok
 
Med Pr 2013;64(4):527–531
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Z badań epidemiologicznych wynika, że narażenie na pestycydy fosforoorganiczne zwiększa ryzyko zachorowania na niektóre choroby, m.in. neurologiczne (np. chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera) i układu krążenia, a także na cukrzycę. Celem niniejszej pracy była ocena stężenia glukozy w surowicy krwi szczurów przy podostrym zatruciu niskimi dawkami chlorpyrifosu - związku fosforoorganicznego stosowanego jako insektycyd. Materiały i metody: Badania wykonano na szczurach samcach szczepu Wistar, którym przez 14 lub 28 dni sondą dożołądkowo podawano raz dziennie roztwór olejowy chlorpyrifosu w dawce 0,2; 2 lub 5 mg/kg m.c./dzień. Zwierzęta z grupy kontrolnej otrzymywały olej. W surowicy oznaczano stężenie glukozy metodą kolorymetryczną przy użyciu gotowych zestawów. Wyniki: Stwierdzono wzrost stężenia glukozy w surowicy po 14 dniach podawania chlorpyrifosu w najwyższej badanej dawce oraz po 28 dniach podawania związku we wszystkich badanych dawkach. Wnioski: Zarówno uzyskane wyniki (wzrost stężenia glukozy w surowicy krwi w podostrym zatruciu chlorpyrifosem), jak i dane z piśmiennictwa sugerują, że narażenie na insektycydy fosforoorganiczne może sprzyjać rozwojowi cukrzycy. U osób mających zawodowy kontakt z tymi związkami konieczne jest więc częstsze wykonywanie badań diagnostycznych w kierunku jej wczesnego wykrycia. Med. Pr. 2013;64(4):527–531
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893