PRACA ORYGINALNA
Profilaktyka dermatoz rąk w małych zakładach gastronomicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labour Protection - National Research, Warszawa, Poland (Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych / Department of Chemical, Aerosol and Biological Hazards)
2
Wyższa Szkoła Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia / Warsaw Academy of Cosmetics and Health Care, Warszawa, Poland
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Joanna Kurpiewska   

Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
 
Med Pr 2013;64(4):521–525
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Kontaktowe choroby skóry rąk występujące u pracowników zakładów gastronomicznych spowodowane są działaniem szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych. Podrażnienia skóry powodują produkty roślinne i zwierzęce, substancje chemiczne występujące na każdym etapie przygotowywania żywności oraz przy myciu naczyń, dezynfekcji i sprzątaniu. Celem opracowania było sprawdzenie skuteczności stosowania hydrofobowego środka ochrony skóry na tych stanowiskach pracy. Materiał i metody: Wśród 20 badanych przeprowadzono wywiad na temat czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy, problemów skórnych, czasu ich pojawiania się i stosowanej profilaktyki. Badani ocenili też stan skóry swoich rąk. Do oceny wpływu preparatu ochronnego na skórę u 10 osób zastosowano dermatologiczne badania aparaturowe - korneometrię, sebumetrię i badanie poziomu transepidermalnej utraty wody (transepidermal water loss - TEWL). Te same badania wykonano u 10 osób, które nie stosowały środka ochrony skóry. Wyniki: Występowanie kontaktowych podrażnień skóry rąk w zakładach gastronomicznych może dotyczyć 30% zatrudnionych osób, a zgłaszane dolegliwości to suchość skóry, szorstkość, pieczenie, swędzenie i podrażnienie. U osób stosujących krem ochronny nastąpiła poprawa stanu skóry: nawilżenie wzrosło o ok. 30%, natłuszczenie skóry - średnio 11-krotnie, a TEWL zmalał o ok. 25% (poprawa stanu bariery naskórkowej). Wszyscy badani stwierdzili poprawę stanu skóry rąk po zastosowaniu barierowych preparatów ochronnych. Wnioski: Poprawa stanu skóry i zmniejszenie dolegliwości potwierdziły skuteczność zabezpieczenia skóry przed kontaktem z czynnikami szkodliwymi (które mogą drażnić, wywoływać stany zapalne i choroby skóry rąk) przez pokrywanie jej środkami ochrony skóry. Należy upowszechnić wśród pracowników zakładów gastronomicznych wiedzę o profilaktycznej ochronie skóry. Med. Pr. 2013;64(4):521–525
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893