Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena narażenia na hałas na stanowiskach pracy barmanów
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Zagrożeń Fizycznych / Department of Physical Hazards)
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Audiologii i Foniatrii / Audiology and Phoniatrics Clinic)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Adam Dudarewicz   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zakład Zagrożeń Fizycznych, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
Data publikacji online: 17-12-2018
 
Med Pr 2018;69(6):633–641
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: W miejscach związanych z branżą rozrywkową, w których wykonuje się lub odtwarza muzykę, mogą występować dźwięki o wysokich poziomach ciśnienia akustycznego. Taka ekspozycja stanowi zagrożenie zarówno dla osób spędzających wolny czas na koncertach, w dyskotekach czy pubach, jak i dla pracowników tych lokali. Celem przeprowadzonych w 2017 r. badań była ocena narażenia na hałas na stanowisku pracy barmana w różnych miejscach związanych z branżą rozrywkową. Materiał i metody: Pomiarami objęto 15 lokali rozrywkowych w Łodzi, spośród których wytypowano 3: klub muzyczny, dyskotekę i pub. Badania ekspozycji na hałas (nadmierne dźwięki) wykonano łącznie na 4 stanowiskach pracy barmanów z zastosowaniem dozymetrii indywidualnej (trzeciej strategii pomiarowej) według PN-EN ISO 9612:2011. Wyniki: Przeprowadzono łącznie 64 pomiarów, które wykazały, że równoważne poziomy dźwięku A na stanowisku pracy barmana w zależności od rodzaju lokalu i dnia tygodnia znacznie się różnią, przyjmując wartości 67,6–108,7 dB. Najwyższe poziomy dźwięku występowały podczas weekendu (piątki i soboty). Wyznaczone dzienne poziomy ekspozycji na hałas przekraczały wartości progu działania prewencyjnego (80 dB) w 95% analizowanych przypadków. Przekroczenie wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu (NDN = 85 dB) stwierdzono w 66% przypadków. Wnioski: Stwierdzono, że występujące na stanowiskach pracy barmanów poziomy hałasu znacznie przekraczają dopuszczalne wartości poziomów ekspozycji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia słuchu. Med. Pr. 2018;69(6):633–641
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893