Kup czasopismo
PL EN
PRACA KAZUISTYCZNA
Zwłóknienie płuc a narażenie na pył drewna – opisy dwóch przypadków i przegląd literatury
 
 
Więcej
Ukryj
1
Italian National Health Service, Local Health Unit of Parma, Langhirano, Italy (Occupational Health and Safety Unit, Department of Prevention)
 
 
Autor do korespondencji
Matteo Riccò   

Italian National Health Service, Local Health Unit of Parma, Occupational Health and Safety Unit, Department of Prevention, Via Roma 42, 43010 Langhirano, Italy
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2015;66(5):739–47
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Coraz więcej dowodów wskazuje na częstsze występowanie samoistnego zwłóknienia płuc (idiopathic pulmonary fibrosis – IPF) u osób wcześniej narażonych na pyły drewna niż u osób nienarażonych na nie. Niniejszy artykuł przedstawia 2 przypadki IPF u pracowników długotrwale eksponowanych na wysokie stężenia pyłu drewna. Opis przypadków: Przypadek nr 1: U 83-letniego mężczyzny, byłego palacza i emerytowanego stolarza, w ciągu 6 miesięcy poprzedzających badanie rozwinęły się lekka duszność oraz przewlekły suchy kaszel. Badania czynnościowe płuc wykazały łagodne zaburzenia wentylacji typu restrykcyjnego oraz poważne upośledzenie dyfuzji dwutlenku węgla (CO2) (57% wartości prognozowanej), natomiast tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości – obustronne podopłucnowe siateczkowate zacienienia u podstawy płuc w postaci obrazu plastra miodu, bez żadnych guzków ani zacienień typu matowej szyby. Przypadek nr 2: Badania czynnościowe płuc 73-letniego mężczyzny, nigdy nie palącego emerytowanego stolarza, z postępującą od 3 lat dusznością, suchym kaszlem oraz łagodną hipoksemią, wykazały umiarkowane zaburzenia wentylacji typu restrykcyjnego oraz poważne upośledzenie dyfuzji CO2 (54% przewidywanej wartości), natomiast tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości – rozproszone obwodowe siateczkowate zacienienia oraz obraz plastra miodu w dolnych polach ze szczytowo-podstawnym gradientem. W obu przypadkach zdiagnozowano samoistne zwłóknienie płuc. Omówienie: Zwłóknienie płuc jest wspólną cechą kilku chorób i może być wywołane przez procesy zapalne wskutek wdychania organicznych lub nieorganicznych pyłów (np. azbestu, krzemionki). Wiele doniesień, w tym przedstawione w niniejszej pracy, wskazuje na liczne przypadki IPF, w których etiologii narażenie zawodowe na pyły miało charakter drugorzędny. Wnioski: Narażenie zawodowe na pyły drewna jest czynnikiem ryzyka występowania IPF. Niestety odtworzenie rzeczywistej ekspozycji zazwyczaj jest trudne, a przeprowadzany wywiad często pomija pozostałe przyczyny powstania zwłóknienia płuc (np. alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych). Med. Pr. 2015;66(5):739–747
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893