Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Dobra praktyka w opiece profilaktycznej: opieka profilaktyczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z chorobami układu oddechowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii / Department of Occupational Diseases and Toxicology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marta Wiszniewska   

Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
Med Pr 2013;64(3):427–438
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Choroby układu oddechowego są istotną przyczyną długotrwałej absencji chorobowej, a nawet częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy zawodowej. Artykuł jest pierwszym w Polsce opracowaniem zasad dobrych praktyk w opiece profilaktycznej nad osobami z chorobami układu oddechowego. Omówiono w nim zagadnienia związane z orzekaniem o zdolności do pracy u tych osób oraz przedstawiono kluczowe elementy opieki profilaktycznej nad pracownikiem z obturacyjnymi i śródmiąższowymi chorobami układu oddechowego, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli czynników ryzyka. Zwrócono również uwagę na możliwe przeciwwskazania do wykonywania pracy w przypadku tych schorzeń oraz zadań lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną. Med. Pr. 2013;64(3):427–438
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893